Medlemsavgift 2018, Stockholm-Gotland

AvgiftsklassTimlön*Löneintervall
(kr/mån)
MedlemsavgiftTotalt
(med a-kassa)
1 193– 33 500– 561 671
2 146–192 25 400–33 499 503 613
3 132–145 23 000–25 399 461 571
4 120–131 20 800–22 999 421 531
5 106–119 18 400–20 799 380 490
6 99–105 17 300–18 399 251 361
7 53–98 9 300–17 299 251 361
8 0–52 0–9 299 51 161
9 Avgiftsbefriade (gymnasieelever)    

* Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.

Regionsavgift

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I den ovan angivna medlemsavgiften är din regionsavgift inbakad.

A-kassan

Grundavgiften till a-kassan är 110 kr för dig som är medlem i Byggnads.

Ändra din inkomstuppgift

Kom ihåg att ändra din inkomstuppgift till Byggnads om du får ändrad inkomst, blir arbetslös eller långtidssjukskriven. (Anmälan gäller från den dagen du anmäler och alltså inte bakåt i tiden.)

Uppdaterad: