Unga Byggares ungdomskonferens.

Unga Byggares ungdomskonferens.

Unga Byggare

Syftet med Byggnads ungdomsverksamhet är att organisera unga medlemmar. Byggnads ungdomsverksamhet ska stärka kollektivet genom utbildning och genom att vi blir starkare utvecklas vi tillsammans till Ett Byggnads. För att få mer inflytande och makt över vårt arbetsliv och vardag krävs en engagerad och aktiv ungdomsorganisation.

Syftet med ungdomsverksamheten är uppbyggd med tre ledord:

Organisera

För dig som är under 30 och vill engagera dig i Byggnads finns Unga Byggare. Tillsammans jobbar vi för att påverka på våra arbetsplatser och skapa ett ekonomiskt och socialt jämlikt samhälle. Genom utbildning, på arbetstid och betald av Byggnads, får du nya kunskaper och
insikter. Med våra gemensamma kunskaper kan vi tillsammans förändra både på jobbet och i samhället.

Stärka (individen och kollektivet)

I Unga Byggare möter du andra unga byggnadsarbetare, skapar facklig styrka
och sammanhållning. När vi stärker varandra, stärker vi också
oss själva. Tillsammans får vi makt och kunskap att förbättra branschen och får en starkare
fackförening. När vi är många, håller ihop och stöttar varandra kan vi göra framtiden bättre.

Aktivera

Med Unga Byggare är du med och formar framtidens byggbransch. Du kan gå på träffar, utbildningar och aktioner i ditt närområde. Du kan också träffa unga i branschen från hela landet när vi har vår årliga konferens i juni. Vi informerar om facket på Bygg- och anläggning, VVS- och måleriprogrammet, så att nästa generation ska få en så bra start som möjligt i arbetslivet.

Artiklar om Unga Byggare

Representanter för Unga byggare

Snickaren Lukas Messing engagerar sig i Unga byggare för att unga byggnadsarbetare ska få en bra start i arbetslivet. Genom nätverket har han hittat en gemenskap och en förståelse för hur samhället fungerar
 

Nätverka – det kan leda till bättre jobb

Uppdaterad: