Unga Byggares ungdomskonferens.

Unga Byggares ungdomskonferens.

Unga Byggare

Syftet med Byggnads ungdomsverksamhet är att organisera unga medlemmar. Byggnads ungdomsverksamhet ska stärka kollektivet genom utbildning och genom att vi blir starkare utvecklas vi tillsammans till Ett Byggnads. För att få mer inflytande och makt över vårt arbetsliv och vardag krävs en engagerad och aktiv ungdomsorganisation.

Syftet med ungdomsverksamheten är uppbyggd med tre ledord:

  • Organisera
  • Stärka (individen och kollektivet)
  • Aktivera

 

Artiklar om Unga Byggare

Representanter för Unga byggare

Snickaren Lukas Messing engagerar sig i Unga byggare för att unga byggnadsarbetare ska få en bra start i arbetslivet. Genom nätverket har han hittat en gemenskap och en förståelse för hur samhället fungerar
 

Nätverka – det kan leda till bättre jobb

Granskad: