SSU:s valläger.

SSU:s valläger.

Fotograf: SSU

Byggnads och SSU

Är du ung och vill lära dig mer om politik? Ta kontakt med din regions ungdomsansvarige, så får du veta vart du ska vända dig.

Sedan många år tillbaka samarbetar Byggnads med SSU för att få in fler unga byggnadsarbetare i politiken. Genom projektet ska byggnadsarbetarnas inflytande i politiken öka, återväxten tryggas och SSU få fler aktiva medlemmar.

En målsättning är också att öka den politiska kunskapen hos yngre byggnadsarbetare och få ett större politiskt inflytande i kommuner och landsting.

Läs mer om SSU på deras hemsida.

Uppdaterad: