Byggnads utbildningar

Centrala utbildningar

Här hittar du alla våra centrala utbildningar. Alla våra centrala utbildningar hålls på Rönneberga kursgård om det inte anges något annat. 

28 november–1 december 2017: Lagbasutbildning

4–6 december 2017: 6F – facklig-politisk utbildning

4–8 december 2017: Min arena

31 januari–2 februari 2018: Praktisk ergonomi för ungdom

20–21 februari 2018: Ackordsutbildning för plåt

6–9 mars 2018: MB steg 4

19–21 mars 2018: 6F Facklig-politisk utbildning

9–12 april 2018: 6F Vår värdegrund & ideologi

16–20 april 2018: Min Arena

23–25 april 2018: 6F Facklig-politisk utbildning

24–27 april 2018: Lagbasutbildning

2–4 maj 2018: Vägen framåt

7–9 maj 2018: Näta

16–19 augusti 2018: Ungdomskonferens

26–28 september 2018: Vägen framåt

15–17 oktober 2018: 6F Facklig-politisk utbildning

16–19 oktober 2018: MB steg 4

5–7 november 2018: 6F Facklig-politisk utbildning

19–22 november 2018: 6F Vår värdegrund & ideologi

20–22 november 2018: Likabehandlingsutbildning

20–23 november 2018: Lagbasutbildning

3–7 december 2018: Min Arena

Uppdaterad: