Byggnads utbildningar

Centrala utbildningar

Här hittar du alla våra centrala utbildningar. Alla våra centrala utbildningar hålls på Rönneberga kursgård om det inte anges något annat. 

6-8 februari 2019: Praktisk ergonomi för medlemmar under 30 år

13-15 februari 2019: vägen framåt

12-15 mars 2019: MB steg 4

20-22 mars 2019: vägen framåt

25-29 mars 2019: min Arena

2-5 april 2019: lagbasutbildning påbyggnad

24-26 april 2019: vägen framåt

27-29 maj 2019: näta - kvinnlig nätverksträff

3-5 juni 2019: vägen framåt

29 augusti - 1 september 2019: ungdomskonferens

25-27 september 2019: vägen framåt

1-4 oktober 2019: mb steg 4

16-18 oktober 2019: vägen framåt

19-22 november 2019: lagbasutbildning påbyggnad

20-22 november 2019: vägen framåt

2-6 december 2019: min arena

Uppdaterad: