Byggnads utbildningar

Centrala utbildningar

Här hittar du alla våra centrala utbildningar. Alla våra centrala utbildningar hålls på Rönneberga kursgård om det inte anges något annat. 

12–14 februari 2020: Praktisk ergonomi för medlemmar under 30 år

26–28 februari 2020: vägen framåt

10–13 mars 2020: MB steg 4

16–20 mars 2020: min Arena

25–27 mars 2020: Vägen framåt

31 MARS–3 APRIL 2020: Lagbas påbyggnad

22–24 april 2020: vägen framåt

5–8 maj 2020: Makthantverket

29 september–2 oktober 2020: mb steg 4

7–9 oktober 2020: vägen framåt

2-4 november 2020: NÄTA – Kvinnlig nätverksträff

4–6 november 2020: Vägen framåt

17–20 november 2020: Makthantverket

17–20 november 2020: LAGBAS PÅBYGGNAD

30 november–4 december 2020: min arena

2–4 december 2020: Vägen framåt

Uppdaterad: