Byggnads utbildningar

Centrala utbildningar

Här hittar du alla våra centrala utbildningar för 2017. Alla våra centrala utbildningar hålls på Rönneberga kursgård om det inte anges något annat. 

1–3 februari: Praktisk ergonomi för ungdom

7–10 mars: MB, steg 4

20–22 mars: 6F – facklig-politisk utbildning (Skellefteå)

3–6 april: 6F – vår värdegrund & ideologi (Runö)

3–7 april: Min arena

8–10 maj: Näta – kvinnlig nätverksträff

9–12 maj: Lagbasutbildning

22–24 maj: 6F – facklig-politisk utbildning (Stockholm)

24–27 augusti: Ungdomskonferens

2–6 oktober: Min arena

9–11 oktober: 6F – facklig-politisk utbildning (Malmö)

16–19 oktober: 6F – Vår värdegrund & ideologi (Runö)

28 november–1 december: Lagbasutbildning

4–6 december: 6F – facklig-politisk utbildning (Göteborg)

4–8 december: Min arena

Uppdaterad: