Knegarkalaset

sommarlägret för dig som vill förändra världen - den 16-19 juni

Sommarlägret genomförs på Gistholmen med start torsdagen den 16 juni och avslut söndagen den 19 juni.

Sommarlägret riktar sig till medlemmar i åldersspannet 18–30 år. Inga specifika förkunskapskrav finns, men det är positivt om personerna har varit delaktiga i Byggnads verksamhet tidigare i någon mån.

På knegarkalaset kommer det under dagtid genomföras workshops, föreläsningar, gruppövningar och sociala aktiviteter. Under kvällstid kommer det genomföras artistuppträdanden, sociala aktiviteter och andra kulturevenemang.

Anmälan

Intresseanmälan till utbildningen.

 

Uppdaterad: