Golvläggare

Detta är en av de yngsta yrkesgrupperna inom byggnadsarbetarkåren. Det är de senaste decenniernas nya material och arbetsmetoder som fört med sig krav på specialkunskaper för golvläggning och våtrumsbeklädning. Tidigare sköttes uppgifterna vanligen av snickaren eller tapetseraren.

För att bli golvläggare väljer man gymnasieskolans treåriga byggprogram. Därefter väljer man inriktning: hus- och anläggning. Efter genomförd utbildning avläggs yrkesexamen.

Uppdaterad: