Industrirörmontörer

Industrirörmontören arbetar huvudsakligen inom industrin, som processindustri och kärnkraftverk. Det är mycket stora, tekniskt avancerade och komplicerade anläggningar denna yrkesgrupp hanterar. En stor del av arbetsuppgifterna handlar om rörmontage vid ombyggnad och reparationer, men de bygger självfallet också nytt.

Det finns två utbildningsvägar för att bli industrirörmontör, antingen treårigt gymnasium (Energiprogrammet och därefter två års färdigutbildning i företag), eller fem års företagsutbildning. Efter genomförd utbildning avläggs yrkesexamen.

Uppdaterad: