Mudderverksarbetare

Mudderverksarbetaren arbetar uteslutande med fördjupning av hamnar och farleder. Ett mudderverk är inte bara ett arbetsredskap, utan ofta också bostad för arbetsstyrkan under tiden arbetet pågår.

Uppdaterad: