Murare

Inom muraryrket finns mycket kvar av det riktigt gamla hantverket. En yttervägg av tegel muras på samma sätt idag som för flera hundra år sedan. Men murarens arbetsredskap och hjälpmedel har utvecklats på samma sätt som inom andra byggyrken. Arbetsbryggor och ställningar av olika slag gör arbetet betydligt bekvämare och säkrare för dagens murare. Det finns några specialistgrenar inom mureriet, t ex stuckatör. Det är en gammal konst som kräver speciell utbildning.

För att bli murare väljer man gymnasieskolans treåriga byggprogram. Därefter väljer man inriktning Hus- och anläggning. Efter genomförd utbildning avläggs yrkesexamen.

Uppdaterad: