Specialarbetare

Under beteckningen specialarbetare finns grupper som stuckatörer, terazzoarbetare, olika fasad- och blästringsarbetare, persiennmontörer, låsmontörer och asbestsanerare.

Brian, Stenhuggare, Stockholm

Brian jobbar i Stockholm city med att renovera stenfasader på gamla byggnader. Han är dansk – utbildad i Danmark, men har jobbat över hela världen. Stenhuggare är ett bristyrke – han berättar att vi i Sverige har en utbildad svensk stenhuggare, och han anser att det borde finnas behov av åtminstone ett tjugotal stenhuggare.

På den arbetsplatsen där Brian arbetar idag har man samlat ihop folk från Danmark, Norge och Sverige för att få tillräcklig kompetens för att göra jobbet. Tiden och luftföroreningar gör sitt till för att förstöra de fina sandstensfasaderna och dekorerna. För att göra renoveringen så snyggt som möjligt börjar de sitt arbete ute i stenbrotten där de väljer ut de stenar de behöver för arbetsuppgiften. Väl på arbetsplatsen tar de ner de förstörda stenarna och använder dem som mallar för de nya som ska ersätta dem. De har i vissa fall också tillgång till gamla ritningar som kan tjäna som underlag för deras arbete.

Han ser fram emot att få börja jobba på Kungliga Slottet år 2010. Det är ett jobb som kommer att kräva många stenhuggare under en lång tid.

I Danmark är det en tradition hos hantverkare att vara fackanslutna. Brian gick därför med i Byggnads direkt när han kom hit till Sverige.

Uppdaterad: