VVS-isolerare

Bland VVS-isolerare ingår också industri- och ventilationsisolerare.

VVS-isolerarna återfinns i alla husbyggen, bostäder, industrier och annat. Men det är en yrkesgrupp vars hemvist lika gärna kan vara en kylanläggning, pipelines eller oljecisterner där de utför olika typer av kvalificerade isoleringsarbeten.

Det finns två utbildningsvägar för VVS-Isoleraren, antingen gymnasieskolans treåriga byggprogram med inriktning Plåt eller fyra års företagsutbildning. Efter genomförd utbildning avläggs yrkesexamen.

Niclas Lundblad, ventilationsisolerare

Uppdaterad: