Marcus Johansson

Marcus är facket på Gotland

Marcus Johansson är ensam ombudsman på Gotland med cirka 750 medlemmar. Det är nog få som har ett mer varierande jobb än vad han har – han är facket på Gotland.

– Det är 80 procent glada miner när jag kommer till en byggarbetsplats. Jag kan lite om allt. Men behövs mer kunskap slår jag en signal till experterna på regionkontoret i Solna.

Marcus största utmaning är att få tiden att räcka till. Han jobbar med det mesta, som utbildningar, medbestämmande- och lärlingsfrågor, prestationslöner och som regionalt skyddsombud, RSO. Ofta blir det ett arbetsplatsbesök på morgonen innan kontoret.

– Jag måste ställa om i huvudet hela tiden. Det är svårt ibland, men jag är väldigt glad över mina varierande arbetsuppgifter. Mina dagar blir sällan som jag planerat – jag tar ett telefonsamtal och sedan måste jag åtgärda just det istället. Men det är jättekul!

Det har varit ett positivt år för byggnadsarbetare på Gotland, med gott om jobb och inga arbetsbrister. Under hösten har Marcus Johansson haft hjälp av Felix Jonsson som projektanställd RSO, med mer tid att vara ute på arbetsplatser, träffa medlemmar och värva nya.

Uppdaterad: