Byggnadsarbetare

Mer ansvar åt förtroendevalda

Tusen fullmakter till Byggnads förtroendevalda - det har förbundsstyrelsen satt som mål under kongressperioden. Syftet är att bevaka och skapa fackligt engagemang på fler arbetsplatser. Men vad innebär det egentligen att ha fullmakt?

Som förtroendevald i Byggnads kan du bli tilldelad en fullmakt att agera på uppdrag av din region, ett arbete som tidigare endast gjordes av Byggnads ombudsmän. Det kan handla om att lönefrågor eller arbetsrättsliga ärenden.

Erik Englund är snickare och lagbas i Byggnads i region MellanNorrland:

Vad har du fått fullmakt för och hur går det?

–Jag tycker att det fungerar bra, som förväntat. Jag förhandlar prestationslön. Jag har en bra relation med förhandlaren i företaget. Vi har varit överens hittills, det kanske är för att det är goda tider nu.

Hur många timmar lägger du på det här arbetet i veckan/månaden?

–Jag sitter med på avstämningar, lägger kanske 2-3 timmar i veckan på det här. Jag blev tillfrågad av regionen. Jag har mer eller mindre gjort det här jobbet i 20 år. Skillnaden nu är att jag har papper på att det är min uppgift och det känns bra. Tanken med fullmakt är att stärka det fackliga arbetet på arbetsplatsen.

Vad tycker du om det?

–Eftersom jag tar alla lönefrågor behöver inte ombudsmännen åka ut på samma sätt och kan ägna tid åt andra viktiga frågor, det tycker jag är bra. Vi har utsett en till lagbas i företaget som ska få fullmakt. Han kommer att gå bredvid mig ett tag.

Uppdaterad: