Frågor och svar

Välj kategori

Arbetsmiljö

Avtal och lagar

 • Bygg- och anläggningsavtalet

  För trettondagen, långfredagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen som infaller på en vardag utges helglön med utgående lön.

  Helglön ingår i månadslönen.

  Helglön utges under förutsättning att den anställde för arbetsgivarens räkning arbetat för honom gällande full arbetstid närmast före och efter helgdag.

  Med arbetad tid jämställs:

  • sjukdom under arbetsgivarperioden
  • uttryckligen beviljad ledighet
  • överenskommen inarbetad tid
  • semester
  • permittering under de fyra första veckorna av permitteringstiden.

  Det finns inga klämdagar i avtalet, utan då får ansöka om ledighet.

  Entreprenadmaskinavtalet

  För trettondagen, långfredagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen som infaller på en vardag utges helglön.

  Helglön ingår i månadslönen.

  Helglön utges under förutsättning att den anställde för arbetsgivarens räkning arbetat för honom gällande full arbetstid närmast före och efter helgdag.

  Med arbetad tid jämställs:

  • sjukdom under arbetsgivarperioden
  • uttryckligen beviljad ledighet
  • överenskommen inarbetad tid
  • semester
  • permittering under de fyra första veckorna av permitteringstiden.

  Det finns inga klämdagar i avtalet, utan då får ansöka om ledighet.

  Nationaldagen

  De år som nationaldagen infaller på en lördag eller på en söndag ska en permissionsdag läggas ut samma år. Arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren om utläggningen. Detta gäller endast Entreprenadmaskinavtalet.

   

 • Byggavtalet

  Kläder

  Arbetsgivaren tillhandahåller en omgång överdragskläder varje 12-månadersperiod. Anställningen ska avses pågå mer än tre månader. Med överdragskläder avses hängselbyxa/midjebyxa med blus eller ofodrad overall.

  Skor

  Arbetsgivaren bekostar ett par skyddsskor per 12 månadersperiod eller när de är utslitna. Med skyddsskor menas skor, kängor , stövlar med spiktrampskydd och skyddståhätta.

  Verktyg

  Arbetsgivaren tillhandahåller verktygen. Om inte arbetet bedrivs enligt raka ackordslistan där det är beskrivet vad arbetstagaren skall tillhandahålla.

   

 • Byggavtalet

  Timavlönade

  Semesterlön är 13 % av semesterunderlaget och utbetalas i samband med semestern. Semesterlön beräknas från 1 april till 31 mars.

  A-kassan betalar inte de 10 första dagarna vid semesterpermittering.

  Om arbetstagare slutar sin anställning ska semesterersättning för samtlig intjänad semester utbetalas i samband med slutlön eller senast en månad efter anställningens upphörande (semesterlagen).

  Månadsavlönade

  Semesterlön är månadslön samt tillägg med 0,8 % av aktuell månadslön per betald semesterdag. Samt 13 % för övertid och andra lönetillägg under intjänande året. Utbetalas i samband med semestern.

  Intjänad semester utbetalas i samband med slutlön eller senast en månad efter anställningens avslutande.

  Semesterpermittering betalas av arbetsgivaren fr.o.m. 11:e permitteringsdagen.

  A-kassan betalar inte ut ersättning i samband med semester.

   

 • Varsel om uppsägning är ett begrepp inom svensk arbetsrätt som innebär att en arbetsgivare förvarnar om en större mängd uppsägningar inom företaget.

  • Om minst fem arbetstagare berörs vid ett tillfälle, eller om arbetsgivaren tror att fler än 20 arbetstagare berörs under 90-dagarsperiod ska detta varsel anmälas till Arbetsförmedlingen.
  • Tidpunkten för när varslet ska ske beror på hur många som berörs av driftsinskränkningen. Ju fler drabbade desto tidigare varsel är tumregeln.
  • En anmälan om varsel ska innehålla information som exempelvis skälen till de planerade uppsägningarna, antal arbetstagare som sägs upp och vilka kategorier de tillhör och när uppsägningarna kommer att äga rum.

  Källa: Arbetsförmedlingen.

 • Om du slutar på ditt jobb så ska din slutlön betalas ut en månad efter avslutad tjänst (om ni inte kommit överens om något annat). Slutlönen kan bestå av kvarvarande/betalda semesterdagar, eventuell lön, arbetstidsförkortning etc.

Medlemskap

Pension och försäkringar