Vi är händerna som bygger Sverige. Byggnads kongress 2018.

Byggnads kongress

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vår långsiktiga verksamhet.

På kongressen är alla regioner representerade. Ombuden utses av regionernas fullmäktige.

Kongressen väljer förbundsstyrelse och utser ledamöter till förbundsfullmäktige (förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna).

Uppdaterad:
Kategorier: