Byggnads kongress 2014

Byggnads 16:e ordinarie kongress hölls den 12–15 juni 2014 på Clarion Hotel Arlanda Airport.

Kongressens tema var ”Ansvar och säkerhet” – en paroll som speglar vår kamp för ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Kongressen blev en plattform för gemensam styrka och gav oss strategier för den kommande kongressperioden.

Kongressuppföljning

Vill du följa upp motionerna från kongressen 2014 så kan du antingen göra det via inloggning på byggnadskongress.se eller via PDF-dokumentet med en sammanställd kongressuppföljning.

Filmer

Dokument

 • Kongressprotokoll (2014) (1,84 MB)
 • Motioner och utlåtanden (2014) (662 kB)
  Motioner och utlåtanden som behandlades på kongressen.
 • En juridisk person i Byggnads (2014) (187 kB)
  Kongressutredningen har haft i uppdrag att analysera och redovisa för- och nackdelar med att hela Byggnads är en juridisk person – i motsats till i dag då förbundet och regionerna är egna juridiska personer. Den viktigaste förändringen är då att organisationen har en gemensam ekonomi och att alla anställda har samma arbetsgivare. Förbundets samlade resurser kan styras mer efter behov och den fackliga verksamheten kan bedrivas mer lika. Beslutad av Byggnads kongress 2014.
 • Arvodesutredningen (2014) (156 kB)
  Arvodesutredningen har behandlat frågan om fackliga företrädares arvoden och extra inkomster i samband med styrelseuppdrag. Utredningen har tittat på policy samt vilka nivåer som bör gälla. Beslutad av Byggnads kongress 2014.
 • Budgetberedningen (2014) (145 kB)
  För perioden 2015-2018 samt medlemsavgifter för 2015. Beslutad av Byggnads kongress 2014.
Uppdaterad: