Ombud som röstar på Byggnads kongress.

Lördagens viktigaste beslut

På kongressens tredje dag fortsatte delegaterna att metodiskt gå igenom motioner kring arbetsmiljö och hälsa, arbetstidsfrågor, ekonomisk politik, lönepolitik och kommunikation.

Publicerad:

Samlingen inledde med att avsluta de motioner kring grundorganisationen som inte hanns under fredagen. Bland annat avslogs motionerna om regionalt ungdomsansvarig som ett förtroendeuppdrag samt motionen om en organisatorisk handlingsplan kring dokumentet Mål & Vision.

Arbetsmarknadsfrågor stod på tur med motioner kring ROT & RUT, bemanningsföretag och LAS. Kongressen sa bland annat nej till en privatiserad arbetsförmedling, men biföll att Byggnads aktivt ska arbeta för att avskaffa RUT och ROT, ett förstärkt LAS, avskaffandet av bemanningsföretag inom byggbranschen och att ta bort allmän visstid i LAS.

– Att våra skattepengar går till lyxrenoveringar på Franska Rivieran tycker jag är för jävligt! sa Henrik Sandahl, Byggnads GävleDala, och fick rungande applåder från kongressen samt gehör för önskan att få kongressens bifall i frågan om att avskaffa RUT och ROT.

Andra områden som avhandlades under lördagen var.

Arbetsmiljö och hälsa

Kongressen beslutade bland annat att Byggnads ska verka för:

 • att karensdagen vid sjukdom slopas helt
 • att det finns sanitetspåsar på alla byggarbetsplatsers toaletter
 • ökad säkerhet för tornkransförare
 • ökade medel till Arbetsmiljöverket

Byggnads ska också tydligare föra fram psykisk ohälsa som ett arbetsmiljöproblem och hårdare driva möjligheten att få långvariga förslitningsskador erkända.

Medbestämmande och inflytande

Bland annat bifölls följande motioner:

 • Utreda möjligheten att digitalt nominera till kretsar och regioner
 • Verka för att ändra Förtroendemannalagen till att benämnas Förtroendevaldlagen

Arbetstidsfrågor

Bland annat bifölls följande motioner:

 • Ta ett principiellt beslut om att inte anta något avtalsförslag som försämrar nuvarande arbetstidsmått.
 • Byggnads ska verka för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

Ekonomisk politik

Bland annat bifölls följande motioner:

 • Utreda om att starta och bedriva bank med LO
 • Verka för att höja skatteavdraget för resor
 • Verka enskilt och via LO för en ny skattereform

Facklig utbildning

Bland annat bifölls följande förslag:

 • Ta fram ett utbildningspaket kring antifascistiskt arbete.
 • Verka för fortbildning, nyttan av politisk påverkan och inför program för icke förtroendevalda medlemmar.

Kommunikation & sociala media

Bland annat bifölls följande förslag:

 • Utreda och ta fram en app för medlemmar och digitala utbildningar
 • Att införa uppdraget regional kommunikationsansvarig
 • Ta fram mer lättläst information
 • Synliggöra motpartens avtalskrav under avtalsrörelsen

A-kassan

Bland annat bifölls följande förslag:

 • Verka för att höja A-kassan
 • Kräva avdragsrätt för arbetslöshetsförsäkringen
 • Återinföra skattereduktion för A-kasseavgiften
 • Verka för att samtliga anställningsstöd ger rätt till a-kassa
Uppdaterad: