Ombud på Byggnads kongress.

Söndagens viktigaste beslut

På kongressens sista dag fattade ledamöterna beslut om framtidsdokumentet Mål & vision samt motioner om medlemsförsäkringar, pensioner sjuk- och arbetsskadeförsäkring.

Publicerad:

Byggnads Kongress 2018 är nu avslutad. Totalt behandlades hela 354 motioner under kongressen och 233 yrkanden skickades in. Men det är nu det stora arbetet börjar för att fortsätta verka för en solidarisk och jämlik bransch. 

Dagen började med att kongressen antog ett uttalande om situationen för migrantarbetare som bygger fotbollsarenor i Ryssland.
-Tillsammans har vi åstadkommit massor, och vi har mer kvar att förändra. Vi är inte bara händerna som bygger Sverige. Tillsammans, över nationsgränserna, är vi händerna som bygger världen, sa Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm i sitt anförande.

Motioner inom följande områden behandlades under kongressens sista dag:

Avtals- och medlemsförsäkringar
Bland annat beslutades att Byggnads ska arbeta för:

  • att transport till och från arbetet ska klassas som arbetsskada vid olycka.
  • via LO att premiebefrielseförsäkringen gäller även bakåt i tiden. vid tillfällig föräldrapenning i mer än en månad per år.

Däremot ska organisationen inte arbeta för en inkomstförsäkring.

Pension och pensionsålder
Kongressen beslutade bland annat att Byggnads ska verka för:

  • att avtalspension ska gälla för de som fortsätter arbeta efter 65 år.
  • att införa avtalspension från dag 1 med intjänande lön
  • en pension det går att leva på

Sjuk- och arbetsskadeförsäkring
Kongressen beslutade bland annat att Byggnads ska verka för:

  • bättre regler för människor som råkar ut för sjukdom, eller skada hos Försäkringskassan.
  • att omräkningstalet 0,97 tas bort i sjukförsäkringen
  • att taket i sjukförsäkringen höjs

Kongressen beslutade även om vissa justeringar i framtidsdokumentet Mål och vision, som antogs vid kongressen 2014.

Läs mer om Mål och vision här>>

Uppdaterad: