Äntligen är vi i gång – det här hände den 19 maj

Johan Lindholm valdes om som ordförande, två ministrar kom på besök, sång och dans. Byggnads 18:e ordinarie kongress har startat.

Publicerad:

Byggnads 18:e kongress inleddes med sång, dans och framtidsvisioner. Ett stark ögonblick var den tysta minut som hölls till minne av vänner, kollegor och kamrater som lämnat oss under den senaste kongressperioden.

Förbundsordförande Johan Lindholms inledningstal handlade om våra prioriterade frågor i valet, Byggnads klimatpolitiska program och framför allt: vår gemensamma målsättning att alla Sveriges byggnadsarbetare ska vara medlemmar i Byggnads.

Scenen intogs även av både bostadsministern och socialförsäkringsministern.

– Ni ska veta att ni har en regering som ser er, hör er och stöttar er i kampen för en byggbransch fri från kriminalitet, sa Johan Danielsson bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister i sitt tal.

– Det hade inte hänt om inte Byggnads hade legat på. Om ni inte hade gett ut rapporter om en Knegarpension, sa Ardalan Shekarabi som en kommentar om regeringens förslag som enligt honom kommer ge byggnadsarbetare 4 000 mer i månaden i pension.

Avslutningsvis besöktes kongressen av LO:s ordförande Susanna Gideonsson.
– Det är ett fruktansvärt krig som pågår i Ukraina. I Sverige måste vi vara uthålliga i vårt stöd. Så ge en slant till Byggnads insamling till Ukraina, uppmanade Susanna Gideonsson kongressen.

Andra frågor som behandlades under dagen:

  • Val gjordes av fyra kongressordföranden, sex sekreterare, nio ledamöter till beredningsutskottet, två rösträknare och två justerare för sista dagens protokoll.
  • Punkt 36 om ”Tolkning av förbundets verksamhetsområde ströks från dagordningen.
  • Följande ersättningar fastställdes: kongressens traktamente, arvode och förlorad arbetsförtjänst; konfliktersättning; ersättning för förlorad arbetsförtjänst och ersättning till regionerna vid förbundsuppdrag.
  • Verksamhetsberättelse /länk/, årsredovisning, revisionsberättelser presenterades och antogs.
  • Val av ledning, förbundsstyrelse, revisorer.
  • Val av förbundsstyrelse, fullmäktige och valberedning.

Här kan du se utsändningen från kongressen i efterhand. 

Uppdaterad: