Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Gemensamt uttalande om minimilöner från Byggnads och GS kongresser

Just nu har fackförbunden Byggnads och GS kongresser i Stockholm respektive Örebro. Förbundens kongresser har gemensamt tagit ett uttalande om hotet om europeiska minimilöner:

Publicerad:

Gemensamt uttalande från Byggnads och GS kongresser 2022-05-20

Det föreslagna EU-direktivet om minimilöner som nu förhandlas är en katastrof för svenska löntagare. Den partsmodell som gjort Sverige till en av Europas mest konkurrenskraftiga ekonomier och gett löntagarna reallöneökningar i decennier är under attack.  

Direktivet innebär att hela den kollektiva självregleringsmodellen, där parterna har ansvaret att förhandla fram löner och villkor står på spel.

Förslaget hotar också att lägga grunden till en ny EU-rättslig arbetsmarknadsmodell.

Grundläggande frågor om vad som är ett kollektivavtal, vilket avtal som ska tillämpas, eller för den sakens skull vad som egentligen utgör en fackförening riskerar att avgöras av EU-domstolen i Luxemburg.

Alla krafter måste mobiliseras för att försvara den svenska modellen. Det är allvar nu och en stor strid väntar. Vi måste förbereda oss för värsta tänkbara scenario – att EU återigen sviker de löften om nationell suveränitet som gavs vid inträdet. Laval-domen har lärt oss vad avgöranden från EU-domstolen kan betyda för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

De europeiska arbetare som idag tvingas arbeta för katastrofalt låga löner kommer inte att få det bättre av att man förstör vår välfungerande arbetsmarknadsmodell. Skulle ett direktiv bli verklighet måste Sverige garanteras ett undantag. Flera länder i Europa har redan minimilöner i lag, detta har inte underlättat tillkomsten av varken lokala, regionala eller nationella kollektivavtal eller stärkt fackliga parters ställning på arbetsmarknaden. Vi kan omöjligen se hur ett direktiv skulle förbättra eller ändra på den verkligheten.

Byggnads och GS vägrar sitta tysta när EU:s byråkratiska maskineri maler ner den svenska modellen. Vi kräver att svenska politiker höjer tonläget och vägrar implementera ett direktiv som hotar slå sönder hela den svenska modellen.

Löner och villkor i Sverige ska varken bestämmas i Bryssel eller i Sveriges riksdag, utan av parterna på svensk arbetsmarknad.

Byggnads och GS kongresser kräver gemensamt:

  • Att EU:s lagstiftare respekterar EU:s grundlag och inte tar sig orättmätiga befogenheter på lönebildningens område.
  • Att regeringens och riksdagens arbete för att skydda den svenska kollektivavtalsmodellen och svenska löntagares intressen ska intensifieras och ha högsta prioritet.
  • Att självreglerande, välfungerande, kollektivavtalsmodeller som den svenska helt ska undantas i en eventuell europeisk lagstiftning om minimilöner.
  • Att Sverige inte ska implementera ett EU-direktiv om minimilöner i svensk lagstiftning om det inte innehåller ett undantag enligt ovan.
Uppdaterad: