Examination Bildningsbyrån

Motioner, motioner, motioner - det här hände den 21 maj

Lördagen gick i motionbehandlandets tecken och kongressen pekade ut riktningen för förbundets arbete de kommande fyra åren i en rad olika ämnen. Ett skärpt klimatarbete, arbete för att inrätta ett statligt bostadsbolag och krav på lärlingsklausul vid offentlig upphandling var några av de beslut som fattades.

Publicerad:

En laddad kongress gick in i sin tredje dag och trots den sena kvällen dagen innan var stämningen och debattviljan minst lika god som tidigare dagar.

Lönepolitiken, en fackförenings kanske mest grundläggande uppgift, debatterades under förmiddagen. Flera motioner togs vidare till den kommande avtalsrörelsen och kongressen befäste Byggnads position som ett löneförbund.

Under dagen behandlades flera frågor som är viktiga för byggnadsarbetarnas vardag och verklighet: Arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, arbetstidsfrågor, arbetsmiljö.

Flera starka inlägg gjordes från talarstolen, inte minst under frågan om psykisk ohälsa. En enig kongress beslutade att Byggnads ska verka för att kraftigt förbättra företagshälsovården och att Byggnads verkar för att företagshälsan även ska inkludera psykisk hälsa.

Under dagen utexaminerades också 15 personer från spetsutbildningen Bildningsbyrån. En utbildningsinsats som pågått under nästan ett års tid där deltagarna skolats i såväl politik, agitation och facklig utveckling.

Kongressen antog även ett uttalande om LAS, där den nya lagstiftningen innebär en urholkning av anställningstryggheten som kongressen inte kan acceptera. Dessutom fick alla fick lära sig vad en AIH-fråga är för någonting.

Artikeln kan uppdateras. 

Uppdaterad: