Fotograf: Terese Perman

Ny vision för Byggnads - det här hände den 22 maj

Utbildning, försäkringar och pensionsfrågan stod på agendan under kongressens sista dag. Ombuden visade fortsatt stort engagemang och bidrog till en konstruktiv debatt. Uppeppade av sång och musik från lördagskvällen antog kongressen också en ny vision för Byggnads år 2030.

Publicerad:

Under söndagen klubbade kongressen igenom ett stort antal beslut. Bland annat ska Byggnads verka för att ersättningen i a-kassan höjs till 80 % av lönen och att RUT- och ROT-avdragen ska avskaffas.

Byggnads ska också driva vidare frågan om en Knegarpension och att pensionen ska räknas från första arbetade timmen. Inte utifrån ålder.

Byggnads ska också ta fram webbutbildningar för medlemmar och hängavtalsbundna företag. Man ska också utbilda i föreningsteknik och de olika rollerna inom den demokratiska organisationen. Avsnitten om jämställdhet ska också stärkas i alla befintliga utbildningar.

Man ska också möta framtidens yrkesarbetare redan på grundskolenivå, för att få fler att välja en yrkesutbildning inom byggbranschen på gymnasiet och få bättre kunskap om facket.

Under dagen antogs även en ny vision och nya mål, så som det formulerats i kongressrapporten Byggnads 2030.

Byggnads kongress ajournerades till 7 mars 2023, då val av förbundssekreterare kommer att ske.

Uppdaterad: