Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Svenska Byggnadsarbetareförbundet är facket för alla arbetare inom byggbranschen.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Byggnads är ett av LO:s största förbund.

Byggnads har i dag drygt 100 000 medlemmar inom ett åttiotal yrkesgrupper. 6 000–7 000 av dem har ett eller flera förtroendeuppdrag.

Byggnads uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Förbundet ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.

Förbundet arbetar med tre huvuduppgifter:

  • Att förhandla med arbetsgivare och träffa avtal om medlemmarnas löner, arbetstid och andra arbetsvillkor.
  • Att försvara medlemmarnas rättigheter enligt de lagar som gäller på arbetsmarknaden.
  • Att bistå medlemmarna i deras rätt till försäkringsersättning vid sjukdom, olycksfall, ålderdom, rehabilitering och arbetslöshet.

Byggnads är organiserat i elva regioner, vilka i sin tur är indelade i 199 medlemskretsar. Alla förbundets medlemmar ingår i någon medlemskrets och kan där aktivt arbeta för att påverka och utveckla verksamheten.

Byggbranschen är beroende av politiska beslut. Byggnads engagerar sig därför i politiken för att bland annat påverka bostadspolitiken och byggbranschens utveckling.

Byggnads arbetar aktivt och brett med utbildning, information och opinionsbildning, bland annat genom möten, studiecirklar och kurser.

Uppdaterad:
Kategorier: