Två medlemmar i Byggnads gör highfive.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Byggnads är fackföreningen för alla byggnadsarbetare. Tillsammans är vi över 100 000 starka, stolta och trygga medlemmar. 6 000–7 000 av dem har ett eller flera fackliga förtroendeuppdrag.

Som fackförening arbetar vi för bättre löner och säkrare arbetsmiljö. Vi förhandlar med arbetsgivarna om kollektivavtal och ordning och reda i byggbranschen samt ger våra medlemmar råd och stöd. Vi erbjuder våra medlemmar ett brett utbud av utbildningar och information, genom bland annat möten, studiecirklar och kurser.

För att nå våra mål engagerar vi oss också i arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, näringspolitik och välfärdsfrågor. Byggnads strävar efter mångfald, jämlikhet och rättvisa.

Byggnads har elva regionala organisationer, indelade i nästan 200 medlemskretsar. Byggnads medlemmar ingår i en medlemskrets och kan genom den påverka sin fackförening.

Byggnads organiserar ett 80-tal yrkesgrupper och är det fjärde största fackförbundet inom LO.

Vi är händerna som bygger Sverige.

Uppdaterad: