Byggnads kulturstipendiater 2016

Byggnads kulturstipendiater 2016.

2016 års kulturstipendiater

Byggnads stipendienämnd beslutade vid sitt möte den 2 maj att utse följande personer till kulturstipendiater 2016. 494 ansökningar hade inkommit till nämnden i år som har 255 000 kr att fördela. Stipendiesumman är 15 000 kr per stipendiat.

Utdelningen skedde den 14 juni på Rönneberga Konferens. Byggnads ordförande Johan Lindholm delade ut stipendierna.

Bildkonst

Erik Kihlbaum, Stockholm

Erik jobbar med noggrant genomförda realistiska svartvita teckningar där svärtan och fotorealismen känns igen från fotografier tagna i nationalparker från amerikanskt 30-40-tal. Hans fotorealistiska bildspråk gör det lätt för oss betraktare att tolka bilderna till egna berättelser, som stillbilder ur en aldrig inspelad film. Teckningarna ger oss många gånger en känsla av att något kommer hända eller så betraktar vi resultatet av en redan inträffad katastrof.

Erik Kihlbaum får Byggnads kulturstipendium för en inspirations- och research resa till Umatilla National Forest, USA.

Harpa Dögg Kjartansdottir, Stockholm

Harpas konst kan ses som rent filosofiska verk där hennes installationer, byggda av objekt hon finner intressanta till färg och form, förlorar sin grundbetydelse av att vara t ex en tratt, en liten sten eller en toalettrulle och de blir nu i Harpas värld en del i ett större sammanhang med helt ny betydelse att dechiffrera.

Harpa Dögg Kjartansdottir får Byggnads kulturstipendium för fortsatt utforskande kring objektets värde och historia och för att samla material och dokumentera sitt konstnärliga arbete.

Mattias Hellberg, Uppsala

Mattias jobbar med lätthet med flera olika konstnärliga uttryck och skapar ordning ur kaos och rör sig obehindrat mellan t ex performance, teckning och skulptur. Mattias formar med säker hand leran till ett igenkännande vardagsobjekt - en skrynklig keps, en svettig strumpa eller ett överfullt askfat. Objekt som många av oss ses som bortkastade, intresserar Mattias och vi får genom honom se och upptäcka färg och form på förspillda vardagsobjekt vi annars hittar längst ned i soptunnan.

Mattias Hellberg får Byggnads kulturstipendium för att inhandla material för nya projekt till kommande utställningar och arrangemang.

Birgitta Heiling, Hamneda

Med ett klassiskt oljemåleri bryter Birgitta upp ytorna i landskapen. I hennes stilleben ser vi remsor från tidigare målningar av landskap och människor och de utgör nu ett nytt stilleben, för nya målningar. Det finns ett berättande i dessa, spår från tidigare minnen, ett pussel som vi själva som betraktare kan sätta i rätt ordning, eller bara låta vara.

Varje målning av Birgitta Heiling berättar flera historier och hon får Byggnads kulturstipendium till inspiration för att starta upp nya projekt och en ny målerisk resa.

Clarissa Siimes, Umeå

Clarissa experimenterar med teckningen som grund i sitt konstnärliga uttryck. Linjen kan ta sig vilken form som helst i hennes skapande, och med stor nyfikenhet utforskar hon både rummet och den traditionellt platta ytan. Men hon nöjer sig inte med detta, utan utvidgar tecknandet till installationer, objekt och animerade filmer. Vad är teckning – vad kan det vara mer? syntes vara frågan i Clarissas konstnärskap.

Clarissa Siimes får Byggnads kulturstipendium för att fortsätta fördjupa sig i och utveckla tecknandet i nya dimensioner.

Bo Jonzon, Lysvik

Bo har en ovanligt bred konstnärlig verksamhet. Hans konst spänner mellan grafik, måleri och skulptur till scenografi. Bo har även arbetat som konstansvarig för Värmlands museum och Rackstadmuseet i Arvika. Som scenograf har han byggt upp ett flertal viktiga samlingar på Dalarnas Museum och på Folkmusikens Hus i Rättvik och han arbetar nu som scenograf för Västanåteatern i Sunne.

Bo Jonzon får Byggnads kulturstipendium till stöd för en egen bok om sitt konstnärskap.

Daniel Götesson EKTA, Göteborg

Underlaget verkar inte bekymra EKTA för att göra sina målningar. Han målar stort som smått, längs husväggar, på figursågade trästycken eller på klassisk målarduk. Ibland tar sig måleriet ut ur rummet i form av färgglada skulpturer i trä eller betong. Daniel verkar ha en aldrig sinande brunn av nyfikenhet och lekfull kreativitet. 

Daniel Götesson EKTA får Byggnads kulturstipendium för att fortsätta utveckla sin konst i ateljén för kommande utställningar för det offentliga.

Musik

Teresa Indebetou, Göteborg

Teresa Indebetou med band, spelar pianobaserad jazz med influenser från såväl folk - och konstmusik. Hon skapar varma melodier och har ett lekfullt driv. Hon turnerar mycket med sin trio, både på jazzscener runtom i landet och med barnföreställningar, då oftast på skolor som saknar PA-anläggning.

Teresa Indebetou får Byggnads kulturstipendium för inköp av egen PA-anläggning för att kunna fortsätta ge barn och vuxna stora musikupplevelser.

Minna Weurlander, Malmö

Minna spelar konsert-accordeon på ett oerhört musikaliskt och tekniskt skickligt sätt.
Accordeon är relativt ovanligt i Sverige och har tillverkats för att framföra klassisk-, nutids- och avancerad musik. Instrumentet, som likar ett dragspel, har börjat få plats på konsertscener och i operahus men ny musik saknas. 

Minna Weurlander får Byggnads kulturstipendium för att kunna renovera sitt accordeon men även för att under en koncentrerad period kunna fortsätta komponera ny repertoar.

Peta Axelsson, Lund

Peta är internationellt uppmärksammad för sitt arbete med kulturellt utbyte med flera länder i Afrika. Han har stor kunskap från det afrikanska musiksamhället, där gruppgemenskap och enkelhet leder till stora musikupplevelser.

Peta Axelsson får Byggnads Kulturstipendium som stöd till arbetet med workshops för ungdomar, med syfte att visa musikens potential som gränsöverskridande verktyg för kulturell förståelse samt för att främja utbytet mellan kulturbärarande nyanlända och svenska ungdomar.

Kristian Persson, Stockholm

Kristian är jazzmusikern som utvecklat projektet Voice of the Unheard, ett samarbete mellan musiker och kompositörer från Sverige samt från länder där det är svårt att göra sig hörd. Voice of the Unheard fokuserar på kvinnliga musikskapare då de i många kulturer är konstnärligt diskriminerade och har svårt att nå ut. Fokus ligger även på konstnärlig kvalitet och geografisk spridning - därmed kan nya broar byggas och ny musik skapas, musik som man inte ens kan fantisera om på grund av den kulturella kollisionen som ofta uppstår i mötet mellan olika världar.

Kristian Persson får Byggnads kulturstipendium för att under en period kunna arbeta koncentrerat för att realisera Voice of the Unheard.

Popkollo Gotland

Popkollo är ett musikläger för tjejer i åldern 12 till 18 år som startades 2003 i Hultsfred och som nu har flera lokalföreningar runtom i Sverige. Kollot, där inga förkunskaper krävs, skapar en fristad för deltagarna att utveckla sin identitet som musiker och artister. Popkollo verkar för att på sikt uppnå inte bara en jämställd musikbransch utan även ett jämställt samhälle.

Popkollo får Byggnads kulturstipendium som stöd till sommarens musikläger på Gotland för tjejer och transpersoner.

Litteratur

Henrik Johansson, Malmö

Henrik är författare och poet med stort engagemang i att lära andra att skriva.
Att skriva om sitt jobb ger en vana att formulera sig om sina arbetsvillkor, sin lön och sin arbetsmiljö. Att skriva gör att man växer och ser gemensamma lösningar på gemensamma problem. På så vis skapas ett sammanhang som ger en grund för att påverka arbetsvillkoren.

Henrik Johansson får Byggnads kulturstipendium för att fullfölja arbetet med en handledning i att leda skrivkurser på arbetsplatser.

Eva Thors-Rudvall, Malmö

Eva är SFI-lärare med särskilt engagemang för invandrade analfabeter. Dessa människor förväntas lära sig svenska utan att vare sig kunna föra anteckningar eller använda ett lexikon. Efter två decenniers kämpande fick hon nog av halvhjärtade läromedel och har nu själv påbörjat ett arbete med läromedel för denna grupp.

Eva Thors Rudvall får Byggnads kulturstipendium för att fullfölja arbetet med detta nya läromedel i svenska för analfabeter. På så vis kan fler snabbare få tillgång till det språk som är nyckeln till både arbetsmarknad och demokratisk delaktighet.

Arkitektur

Catharina Dahl, Maria Grönberg, Sofie Campanello, Göteborg

Catharina och Sofie är arkitekter och Maria är timmerman. De kombinerar sina kunskaper för att skapa miljöer där besökarens upplevelse av rummet är i fokus.
De arbetar med hållbara material enligt traditionella hantverksmetoder - viktigt i vår snabbt accelererande värld med stora miljöfrågor att lösa. Vårt samhälle med blandade kulturer innebär även nya utmaningar för den offentliga byggnaden där ceremonier kan hållas utan att byggnaden i sig är knuten till en viss religion.

Catharina Dahl, Maria Grönberg och Sofie Campanello får Byggnads kulturstipendium till stöd för att skapa ett referensexemplar av en sådan offentlig byggnad.

Övrig scenkonst

Johan Lundin, Stockholm

Johan är en bred konstnär inom performance, video och installation, alltid med kroppen och genusperspektivet i fokus. Han har ett stort intresse för kroppens till synes obegränsade möjligheter och stor vilja att lära ut till andra, som inte har någon erfarenhet av dans. Han har utvecklat ett koreografiskt verktyg, Staged States, för att översätta ett socialt sammanhang till koreografi. Arbetsmetoden utgår ifrån kroppslig läsning, kopiering och parodiering av rörelser och uttryck.

Johan Lundin får Byggnads kulturstipendium för fortsatt utveckling av Staged States.

Konsthantverk

Kerstin Björk, Göteborg

Kerstin är en konsthantverkare som med stort engagemang verkar för att underlätta nyanländas situation i Sverige. Känslan som är gemensam för asylsökande flyktingar är väntan - ett tema som fångat Kerstin och som hon vill utgå ifrån i de Workhops hon ska leda för nyanlända i sommar. Att få jobba konkret med något kreativt i sin väntan på besked bidrar till att under en stund kanske glömma sin situation men också till att bearbeta den.

Kerstin Björk får Byggnads kulturstipendium till stöd för dessa workshops.

 

Uppdaterad: