Fotograf: Terese Perman

2024 års kulturstipendiater

Byggnads kulturstipendium delades ut för 58:e året i rad. 19 kulturutövare från hela Sverige får dela på 270 000 kronor för insatser och fortsatt arbete inom kulturområdet. 

– Kulturen har alltid varit en bärande del av arbetarrörelse och det känns både hedrande roligt att återigen få dela ut Byggnads kulturstipendium. Stipendiaterna visar på en imponerande spännvidd i sitt skapande och är ett bevis på den enorma kreativa kraft som finns i vårt land, säger Lars Hildingsson, tf förbundsordförande Byggnads.

Byggnads kulturstipendium delades ut för första gången 1966 och under åren har hundratals kulturutövare hyllats och stöttats i sitt utövande. Bland årets pristagare finns bland andra en 16 årig violinist, en fotbollsjournalist och en skulptör som genom konsten belyser farliga arbetsmiljöer och arbetsskador.

Syftet med stipendiet är att göra det möjligt att förverkliga en idé eller ett projekt inom kulturområden som litteratur, journalistik, musik, bildkonst eller scenkonst.

I år inkom 738 ansökningar som behandlades av stipendienämnden. 18 stipendier om 15 000 kronor delades ut till 19 stipendiater.

Litteratur

 • Linnea Lundborg, Malmö
 • Theres Furuskog & Ellika Kyndel, Norrköping
 • Malin Granroth, Malmö

Teater och scenkonst

 • Mia Olsson, Malung
 • Anette Skåhlberg, Uppsala

Journalistik

 • Ekim Caglar, Stockholm

Musik

 • Emelie Sjöström, Kristinehamn
 • Fabienne Glader, Stockholm
 • Erland Westerström, Farsta

Bildkonst

 • Martin Jenefeldt, Stockholm
 • Klara Wikström, Vällingby
 • Anna-Karin Rasmusson, Stockholm
 • Maria Safronova Wahlström, Göteborg
 • Øistein Sæthren Dahle, Johanneshov
 • Emma Dominguez, Stockholm
 • Kalle Johansson, Enskede

Arkitektur

 • Hugo Lindberg, Enskede

Ovriga kategorier

Martin Bjerknes-Lima de Faria, Uppsala

Mer om stipendiaterna och motoveringar i vårt pressmeddelande "De får Byggnads kulturstipendium.

Uppdaterad: