Byggnads förbundskontor

Förbundskontoret har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet. På förbundskontoret arbetar omkring 60 personer, vars främsta uppgifter är att stödja regionerna och att företräda medlemmarna i centrala frågor.

Ledningen och ledningsstaben

Ledningen består av de fyra kongressvalda funktionärerna – förbundsordföranden, andre förbundsordföranden, förbundssekreteraren och avtalssekreteraren. De har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet. I staben hittar du deras närmaste medarbetare.

Kontaktuppgifter till ledningen

Kontaktuppgifter till ledningsstaben

Administrativa enheten

Den administrativa enheten hanterar och arbetar med förbundets ekonomi, medlemsredovisning, lön, personaladministration och fastigheter.

Kontaktuppgifter till administrativa enheten

Avtalsenheten

Avtalsenheten bedriver utvecklingsarbete när det gäller kollektivavtalens utformning och regler, följer upp efterlevnaden av kollektivavtal och lagstiftning på arbetsmarknaden, genomför tvisteförhandlingar och tar även fram lönestatistik.

Kontaktuppgifter till avtalsenheten

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten arbetar med allt kring intern och extern information som opinionsbildning, press, webb och sociala medier, omvärldsbevakning, politisk bevakning samt bevakning av närings- och arbetsmarknadspolitiska frågor.

Kontaktuppgifter till kommunikationsenheten

Organisationsenheten

Organisationsenheten har hand om facklig utbildning för medlemmar och förtroendevalda, ungdomsfrågor, medlemsrekrytering och organisationsfrågor. Enheten har även hand om medbestämmandefrågor, lärlingsfrågor, arbetsmiljö och försäkringar.

Kontaktuppgifter till organisationsenheten

Medlemscentret Byggnads Nu!

Byggnads Nu! ger stöd och rådgivning till dig som är medlem, förtroendevald eller anställd i Byggnads. Du får svar på frågor om löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar, semester, arbetsskador och annat.

Kontaktuppgifter till Byggnads Nu!

A-kassan och Byggnadsarbetaren

A-kassan och vår medlemstidning Byggnadsarbetaren har varsitt kontor separat från förbundskontoret.

A-kassan

A-kassans största uppgift är att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetsersättning.

A-kassans webbplats

Byggnadsarbetaren

Producerar Sveriges största byggmagasin, Byggnadsarbetaren. Dominerande inslag är reportage om arbetsplatser, arbetsmiljö, hälsa, försäkringar och löner. Stort utrymme ägnas åt att beskriva bygglivets vanliga människor.

Byggnadsarbetarens webbplats

Uppdaterad: