Byggnadsarbetare

Nubyggare – Byggnads bygger för framtiden

Den svenska byggbranschen står inför stora utmaningar de kommande tio åren. 50-talisterna går i pension, barnkullarna runt millennieskiftet är små och byggutbildningarna får allt färre sökande. Samtidigt har vi grupper som står utanför arbetsmarknaden och som gärna vill in.

För att förebygga en ökande brist på utbildad arbetskraft har Byggnads, Seko, Byggföretagen och Maskinentreprenörerna enats om att samverka för att möta utmaningarna. Parterna har därför skrivit avtal om Yrkesintroduktionsanställning och Yrkesorienteringspraktik.

Syftet är att de personer som rekryteras till branschen ska få ett yrke för framtiden.

Yrkesintroduktionsanställning

Anställningen är den inledande delen av en traditionell lärlingsanställning. Anställningen fortsätter som en ordinarie lärlingsanställning när yrkesintroduktionsanställningstiden är slut. Meningen är att lärlingen ska slutföra sin yrkesutbildning och få yrkesbevis.

Under yrkesintroduktionsanställningen får lärlingen lön parallellt med utbildning hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren får arbetsgivaravgifter och sociala avgifter subventionerade via Arbetsförmedlingen samt daglig ersättning för att handleda. Arbetsgivaren kan även kostnadsfritt beställa en distansutbildning om lärlingen tillhör den del av målgruppen som har etableringsstöd.

Yrkesorienteringspraktik

Syftet är att ge en djupare inblick i de olika yrken som finns inom bygg och anläggning innan en eventuell utbildning inleds. Praktiken är tre, sex eller tolv månader lång och handlar i huvudsak om att gå bredvid. Yrkespraktikanten har en handledare och är anställd med samma lön som gymnasieelever på byggprogrammet får på sin feriepraktik efter årskurs 1. Praktiken är ett komplement till praktikinsatser som genomförs via Arbetsförmedlingen eller andra utbildningar.

Har du frågor? Kontakta:

Görgen Zilén, ansvarig
Ameli Frostell, koordinator

Parternas regionala organisationer Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN), Anpassningsgrupperna och Galaxen Bygg samarbetar i utförande och uppföljning.

Relaterad information

Uppdaterad: