Isak Molin

Schyssta byggen och sund konkurrens

I projektet "Schyssta byggen och en sund konkurrens" genomför Byggnads tillsammans med Byggföretagen olika aktiviteter för att ta fram en gemensam plan, spelregler och konkreta verktyg för alla som vill göra skillnad när det gäller sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen.

Målet med projektet ”Schyssta byggen och sund konkurrens” är att:

  • Få till stånd en rörelse och ett samtal i branschen samt att få fler att ta sitt ansvar i arbetet för en sund konkurrens.
  • Underlätta för alla parter att göra rätt genom konkreta verktyg och kunskap.
  • Skapa kontakt och nätverk, nationellt och regionalt, att bygga vidare på.

Projektet finansieras av Arbetsmiljöverket. Samarbetet har sedan i juni breddats och i projektgruppen deltar, utöver Byggnads och Byggföretagen, nu även Seko, Elektrikerna, Sveriges Ingenjörer, Unionen och ett antal arbetsgivareorganisationer.

Projektets olika aktiviteter

Under våren 2019 genomfördes 300 gruppsamtal på arbetsplatser över hela Sverige. 2 000 personer, i och kring branschen, gav sin bild över hur byggbranschen ser ut idag och hur de skulle vilja att den är.

Utifrån det material som samlats in har representanter från olika fackförbund, företag, organisationer, myndigheter och "leverantörer" (banker, försäkringsbolag etc) träffats och diskuterat resultaten vid seminarier i Stockholm, Västerås, Umeå, Luleå, Sundsvall, Malmö, Linköping, Göteborg och Växjö.

I juni 2020 kommer branschens olika organisationer träffas med myndigheter för att färdigställa en gemensam plan och aktörernas olika åtaganden.

För mer information

Kontakta Roger Johansson, roger.johansson@byggnads.se

Uppdaterad: