Isak Molin

Schyssta byggen och sund konkurrens

I projektet "Schyssta byggen och en sund konkurrens" genomför Byggnads tillsammans med Sveriges Byggindustrier olika aktiviteter för att ta fram en gemensam plan, spelregler och konkreta verktyg för alla som vill göra skillnad när det gäller sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen.

Målet med projektet "Schyssta byggen och sund konkurrens" är att:

 • Få till stånd en rörelse och ett samtal i branschen samt att få fler att ta sitt ansvar i arbetet för en sund konkurrens.
 • Underlätta för alla parter att göra rätt genom konkreta verktyg och kunskap.
 • Skapa kontakt och nätverk, nationellt och regionalt, att bygga vidare på.

Projektet finansieras av Arbetsmiljöverket. Samarbetet har sedan i juni breddats och i projektgruppen deltar, utöver Byggnads och Sveriges Byggindustrier, nu även Seko, Elektrikerna, Sveriges Ingenjörer, Unionen och ett antal arbetsgivareorganisationer.

Projektets olika aktiviteter

Under våren 2019 har 300 gruppsamtal genomförts på arbetsplatser över hela Sverige. 2 000 personer, i och kring branschen, har gett sin bild över hur byggbranschen ser ut idag och hur de skulle vilja att den är.

Utifrån det material som samlats in har representanter från olika fackförbund, företag, organisationer och myndigheter träffats vid två tillfällen (i april och juni) för att diskutera resultaten och lämna förslag för en plan framåt.

Resultaten och planen ska under hösten 2019 diskuteras på olika platser i Sverige för regional dialog, synpunkter och konkreta åtgärdsförslag. Målgruppen är regionala och lokala representanter från arbetsmarknadens parter inom bygg- och anläggningsbranschen, statliga myndigheter och "leverantörer" (banker, försäkringsbolag etc). Regionala möten kommer att genomföras på följande datum och platser:

 • 2 oktober, Stockholm
 • 6 november, Västerås
 • 8 november, Umeå
 • 11 november, Luleå
 • 14 november, Sundsvall
 • 18 november, Malmö
 • 21 november, Linköping
 • 22 november, Göteborg
 • 6 december, Växjö

I början på 2020 kommer ytterligare ett strategimöte genomföras på nationell nivå för att färdigställa en gemensam plan och aktörernas olika åtaganden.

För mer information

Kontakta Roger Johansson, roger.johansson@byggnads.se

Uppdaterad: