Syfte, mål och vision

Byggnads långsiktiga mål bygger på att stärka byggnadsarbetarna i arbetslivet och i livets olika skeenden.

Stark

Med Byggnads i ryggen blir du starkare. Gemenskap och trygghet finns både i arbetslaget och i facket. Tillsammans gör vi ett bättre arbete och skapar bättre arbetsplatser. Ju fler vi är desto starkare blir vi i förhandlingar och desto bättre kollektivavtal kan vi förhandla fram.

Stolt

Vi byggnadsarbetare ska vara stolta över vår yrkesskicklighet. Din yrkeskompetens ska alltid värderas och våra förtroendevalda hjälper dig att veta vad som gäller.

Trygg

Byggnads är en trygghet. Våra förtroendevalda finns på arbetsplatser över hela landet och gör allt för att din arbetsmiljö ska vara så säker och trygg som möjligt. De ger både omtanke och konkreta råd i svåra situationer. Du får även trygghet genom kollektivavtal, försäkringar och medlemsförmåner.

  • Mål och Vision 2022 (290 kB)

    En arbetsgrupp kopplad till vår kongress har lyft fram de områden som Byggnads behöver ha en långsiktig strategi kring. Dessa områden har sedan analyserats noggrant och gruppens förslag till mål och visioner presenteras under varje område i det här dokumentet. Denna version är antagen på Byggnads kongress 2018.

    Hela Mål och vision 2022

    Kortversion av Mål och vision 2022

    Mål och Vision 2022
Uppdaterad: