Byggnads pressmeddelanden 2001

 • Byggnads och S-kvinnor ger Göran Persson trygghet

  Handavtrycken kommer från Byggnads och S-kvinnors hus "Händelsernas Hus" på den nyligen avslutade bostadsmässan Bo01 i Malmö där besökarna fick välja vilket värdeord som är viktigast i deras boende. Varje värdeord motsvarades av en färg och de ord so...

 • Skrämmande resultat från Byggnads arbetsmiljöveckor

  44 procent av ställningarna saknade monteringsanvisningar42 procent av de besökta arbetsplatserna hade inte några varuinformationsblad för de kemiska produkterna23 procent av arbetsplatserna hade inte några arbetsmiljöplaner69 av arbetsplatserna hade...

 • Byggnads förordar lagändringar för att komma åt svartjobben

  Det säger Byggnads förhandlingschef Gunnar Ericson med anledning av Riksskatteverkets uppvaktning hos finansdepartementet och begäran om en översyn av lagstiftningen.Dessvärre delar inte arbetsgivarna, d v s Sveriges Byggindustrier, VVS-Installatörer...

 • Byggnads dammsuger landets byggarbetsplatser

  Syftet är att träffa medlemmar och samtidigt kontrollera främst hanteringen av kemikalier och ställningar på byggena.Dessutom ska föregående års kontroll av arbetsmiljöplaner följas upp. Vi ska även bevaka att byggnadsarbetarna får den förebyggande f...

 • Byggnads välkomnar fjärde benet i välfärdsbygget

  Det är mycket glädjande att det bostadspolitiska programmet äntligen slår fast att det fjärde benet i välfärdsbygget - utöver vård, skola och omsorg - är bostaden. Det är ett krav som vi och S-kvinnorna fört fram länge och nu har vi fått gehör. I pro...

 • Få byggnadsarbetare får höjd A-kassa

  "Måndagen den 2 juli träder höjningen av taket i arbetslöshetsförsäkringen i kraft.Då höjs taket i försäkringen från 580 kronor per dag till 680 kronor per dag.Men, höjningen avser endast de första 100 dagarna av arbetslösheten.Av Byggnads cirka 6 00...

 • Bra arbete men sämre fack och politik tycker byggnadsarbetarna i färsk undersökning

  Det framgår av en färsk rapport som Byggnads gjort bland sina medlemmar.Enkäten visar att det var betydligt fler som hade arbete under våren än för ett år sedan. Det speglar också den allmänna förbättringen på arbetsmarknaden i stort och särskilt i b...

 • 18 stipendiater delar på 160 000 kronor

  Utdelningen sker i Sagerska Huset i Stockholm klockan 12.00.Följande personer har tilldelats Byggnads medlems- och kulturstipendier:Olle Pihlgren, NorrtäljeMedlemsstipendium - 5 000 kronorStipendienämndens motivering:Olle Pihlgren har varit med och d...

 • 18 stipendiater delar på 160 000 kronor, forts.

  Ola Åstrand, Göteborg - 10 000 kronorStipendienämndens motivering:Ola Åstrand får stipendiet för att kunna göra en efterlängtad resa till Senegal.Åstrand, som är utbildad vid Valands konsthögskola i Göteborg, arbetar med ett brett spektrum av uttryck...

 • Bygginvesteringarna ökar och arbetslösheten minskar

  Det skriver Byggnads reder ut i sitt senaste informationsblad.Boverket, Konjunkturinstitutet och Sveriges Byggindustrier har i stort sett samma uppfattning om framtiden, men vissa skillnader finns det. Frågan är dock om dessa tre optimistiska prognos...

Uppdaterad: