Bygginvesteringarna ökar och arbetslösheten minskar

Publicerad:

Det skriver Byggnads reder ut i sitt senaste informationsblad.

Boverket, Konjunkturinstitutet och Sveriges Byggindustrier har i stort sett samma uppfattning om framtiden, men vissa skillnader finns det. Frågan är dock om dessa tre optimistiska prognoser är för optimistiska.
Men det finns åtminstone två faktorer, som talar för att prognoserna kan vara realistiska. Den ena är at byggsektorn normalt släpar efter i konjunktursvängningarna - både i uppgång och i nedgång.
Den andra faktorn, som tyder på att prognoserna kan komma att slås in, är att byggloven har ökat kraftigt. Under den senaste tolvmånadersperioden har de ökat med 31 procent totalt.

Arbetslösheten sjunker

Byggarbetslösheten sjönk i april jämfört med mars. Jämfört med april 200 är den totala arbetslösheten 3,8 procentenheter lägre.

I Stockholm är den öppna arbetslösheten 2,3 procent och det finns en stark efterfrågan på byggnadsarbetare. I två län överstiger den öppna arbetslösheten 20 procent. Norrbotten toppar med 20,7 procent och Jämtlandhar 20,1 procent arbetslösa.
Jämfört med april 200 har alla län utom Blekinge nu lägre öppen arbetslöshet.
Dalarnatoppar med en minskad arbetslöshet på 9,1 procent. I Dalarnas fall bidrar dock pendling till att reducera arbetslösheten.

För eventuella frågor, ring utredningsenhetens chef, Anders Bäckström på
telefon 070 - 555 26 99.

Uppdaterad: