18 stipendiater delar på 160 000 kronor

Publicerad:

Utdelningen sker i Sagerska Huset i Stockholm klockan 12.00.

Följande personer har tilldelats Byggnads medlems- och kulturstipendier:

Olle Pihlgren, Norrtälje
Medlemsstipendium - 5 000 kronor

Stipendienämndens motivering:
Olle Pihlgren har varit med och drivit utvecklingen av "Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras" vars uppdrag varit att rusta upp den hårt röt- och frostskadade fabriken.
Olle har engagerat sig i upprustningen av de gamla fabrikslokalerna genom att få igång byggnadsvårdskurser och ALU-projekt. Många är de Byggnadsmedlemmar som fått både utbildning i restaurering av gamla hus och ett nytt arbetsvillkor under de svåra arbetslöshetsåren på 90-talet. Olle har själv arbetat oräkneliga timmar med upprustningen. Han har också bidragit till att visa olika byggnadsyrkens betydelse för samhällets utveckling.

Birger Ericsson, Hägersten
Medlemsstipendium - 5 000 kronor

Stipendienämndens motivering:
Birger Ericsson får Byggnads medlemsstipendium för sin långa förtjänstfulla gärdning inom sektion och avdelning. Hans insatser på det kulturella området har varit till glädje för många medlemmar genom åren.
Birger har haft en oerhörd bredd på sina aktiviteter. Teater, dans, sång och Qi Gong är bara några exempel på vad medlemmarna har erbjudits.
Birgers gärning är känd i hela landet då han har blivit hedersmedlem i Arbetarrörelsens Museum i Norrköping.

Maria Jennerholm, Lindome - 7 500 kronor

Stipendienämndens motivering:
Maria Jennerholm, som dansat sedan tre års ålder, får stipendiet som ett bidrag till finansieringen av en halvårs lång praktik vid Theater Nordhausen i Tyskland.
Maria har, trots sina knappa 20 år, en tioårig yrkesutbildning bakom sig i klassisk och modern balett. Hon har medverkat i föreställningar på såväl GöteborgsOperan som Kungliga Operan i Stockholm och har även praktiserat vid Cullbergbaletten. Maria har nu fått sin första anställning som yrkesutbildad dansare vid sommarens operaföreställningar vid Drottningholms Slottsteater i Stockholm.

Tina Sedmakov, Malmö - 7 500 kronor

Stipendienämndens motivering:
Tina Sedmakov har dansat balett sedan sju års ålder. Vid nio års ålder blev hon antagen till Malmö Stadsteaters balettelevskola. Hon har genomgått Rosella Hightowers internationella balettskola i Cannes som den enda, just då, antagna eleven från Norden. Tina har även medverkat och dansat på flera galakvällar i det berömda Filmpalatset i Cannes. Efter en ryggskada, som satte stopp för den omfattande träningen på cirka 10 danstimmar per dag, söker Tina Sedmakov nu till en dansutbildning på Universitetet i Nice där stipendiepengarna kommer väl till pass.

Lule Stassteater, Luleå - 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering:
Lule Stassteater är en av Sveriges äldsta fria teatergrupper med tjugofem år på nacken. Teatern har genom åren turnerat omkring med 90 barn- och ungdomspjäser runtom i norra Sverige.
Lule Stassteater ser som sin uppgift att producera god barnteater avsedd för barn i såväl glesbygd som centralort eftersom barn har rätt till ett stimulerande, tankeväckande och spännande kulturutbud i sin direkta närmiljö.
Teatern får nu ett bidrag till deras projekt "Spela för Kungen" som är en clownföreställning för lågstadiet.

Clara von Rettig, Stockholm - 20 000 kronor

Stipendienämndens motivering:
Clara von Rettig får stipendiet för att arbeta med en utställning på Millesgården i Stockholm.
Hon har en gedigen konstnärlig utbildning bakom sig och har även kallats ljusarkitekt.
Clara von Rettig har gått närmast vetenskapligt tillväga för att utforska ljusets påverkan på människan i olika rumsliga sammanhang.

Paula Wahlbom, Surte - 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering:
Paula Wahlbom får stipendiet för att kunna genomföra ett intressant bildtema om tyngdlöshet.
Hon har studerat babysim och kroppars rörelser i vatten och detta har hon redovisat i en stark serie målningar.

Karin Törnell, Stockholm - 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering:
Karin Törnell får stipendiet för att kunna delta i ett symposium i Corning i USA och hålla föreläsning om glas.
Detta sker i samband med att hon inbjudits till seminariet med anledning av att hon fått en mycket fin utmärkelse som glaskonstnär.
Karin Törnell gör intressanta gjutna glas med enkla suggestiva former.
forts..

Uppdaterad: