Bra arbete men sämre fack och politik tycker byggnadsarbetarna i färsk undersökning

Publicerad:

Det framgår av en färsk rapport som Byggnads gjort bland sina medlemmar.

Enkäten visar att det var betydligt fler som hade arbete under våren än för ett år sedan. Det speglar också den allmänna förbättringen på arbetsmarknaden i stort och särskilt i byggbranschen. Sett över en längre period har antalet sysselsatta, i och utanför byggbranschen, ökat kraftigt.

För fem år sedan hade 59 procent av medlemmarna en anställning, I årets undersökning är det 82 procent. Andelen arbetslösa har minskat från 28 till 11 procent.

När det gäller inställningen till arbetet är de allra flesta nöjda med det nuvarande arbetet, kamratskapet på arbetsplatsen, den nuvarande arbetsgivaren och hur yrkeskunskaperna tas till vara.

Nästan alla tycker att kamratskapet på arbetsplatsen fungerar bra. Färre än fem procent är missnöjda med kamratskapet vilket måste anses vara en ovanligt låg siffra.

När det gäller inställningen till facket, d v s Byggnads, så är det tidningen Byggnadsarbetaren, försäkringarna och arbetarskyddet och arbetsmiljön som toppar noteringarna.

- Glädjande nog får vi här utdelning för vårt intensiva och långsiktiga arbete med att förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar, säger Byggnads ordförande, Ove Bengtsberg i en kommentar.

I värderingen av regeringens insatser är andelen missnöjda medlemmar genomgående större än andelen nöjda. Bottennoteringar får frågor som bostadsbyggande, att göra skatterna rättvisa, pensionärernas villkor samt EU-politiken.

Så mycket som 70 procent av byggnadsarbetarna uppger också i enkäten att de kan tänka sig att arbeta utanför byggbranschen. Det innebär att om branschen inte kan konkurrera med andra branscher om löne- och anställningsvillkor så är många beredda att gå till någon annan bransch.

Runt 80 procent är även beredda att dagpendla. Närmare hälften är beredda att arbeta på annan ort i Sverige och en tredjedel kan tänka sig att arbeta i något annat nordiskt land och en fjärdedel i Europa, utom Norden, eller utanför Europa.

Av enkäten framgår även att hela 11 procent pendlar mellan 5
och 10 mil i varje riktning. Cirka 5 procent pendlar mellan 10 och 15 mil och några så långt som över 20 mil - i varje riktning!

Andelen byggnadsarbetare som tror att de kommer att ha ett arbete om ett halvår har ökat med fem procent sedan den förra mätningen. Men i vårens undersökning kan vi ändå se en rejäl nedgång i andelen "optimister". Även om arbetsmarknaden fortfarande håller på att förbättras så har varningarna i media om en förestående avmattning i konjunkturen gjort intryck på medlemmarna.

Vårenkäten visar också att över hälften av medlemmarna nu har tillgång till Internet.

För eventuella frågor, ring Anders Bäckström på
070 - 555 26 99.

Uppdaterad: