Byggnads välkomnar fjärde benet i välfärdsbygget

Publicerad:

Det är mycket glädjande att det bostadspolitiska programmet äntligen slår fast att det fjärde benet i välfärdsbygget - utöver vård, skola och omsorg - är bostaden. Det är ett krav som vi och S-kvinnorna fört fram länge och nu har vi fått gehör. I programmet slås dessutom fast att det är lika viktigt att ha en bostad som att ha ett arbete.

Det säger Byggnads ordförande, Ove Bengtsberg, i en kommentar till socialdemokraternas bostadspolitiska program "Boendepolitik för rättvisa och jämlikhet" som idag presenterades av bostadsminister Lars-Erik Löwdén.

Det är också intressant att se att arbetsgruppen ändrat begreppet bostadspolitik till boendepolitik. Det är ju också vad det handlar om. En politik som handlar om att sätta människors boende i första rummet, fortsätter han.

Det är oerhört viktigt att slå fast att bostaden är en social rättighet och att boendepolitiken ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader. Det är också bra att ansvaret för bostadsförsörjningen delas mellan staten och kommunerna, tillägger Ove Bengtsberg.

Självklart gläder det mig också att rapporten slår fast att produktionen av nya bostäder bör långsiktigt ligga på en nivå av 25 000 - 30 000 lägenheter per år.

Men det är några saker som han saknar i det annars välformulerade programmet och det är hur detta gröna folkhemsbygge ska komma till stånd, d v s vad som behövs för att sätta det i sjön.

Intentionerna i programmet är bra men frågan är vilka som ska bygga eller reparera alla dessa bostäder. För det krävs utbildade byggnadsarbetare som det råder brist på redan nu, innan den stora satsningen ens kommit igång. Därför ligger kravet kvar på ett statligt pendlingsstöd till arbetslösa byggnadsarbetare för att de ska kunna arbeta i tillväxtområdena.

Det andra bekymret är hur upprustningen av det enorma miljonprogrammet ska finansieras? "Bostadsakuten" är fortfarande ett faktum och allmännyttan är utan pengar. Därför anser vi att en sänkt byggmoms kan lösa delar av problemen.

För det tredje vill vi i förlängningen se mer konkreta åtgärder och förslag så att detta program inte blir ytterligare en hyllvärmare bland andra. Sist men inte minst ser jag fram emot en mycket spännande debatt om den framtida boendepolitiken på socialdemokraternas kongress i Västerås i november, avslutar Byggnads ordförande, Ove Bengtsberg.

För eventuella frågor, ring Ove Bengtsberg på telefon 070 - 590 40 37.

Uppdaterad: