Byggnads förordar lagändringar för att komma åt svartjobben

Publicerad:

Det säger Byggnads förhandlingschef Gunnar Ericson med anledning av Riksskatteverkets uppvaktning hos finansdepartementet och begäran om en översyn av lagstiftningen.

Dessvärre delar inte arbetsgivarna, d v s Sveriges Byggindustrier, VVS-Installatörerna och Elektriska Installatörsorganisationen, Riksskatteverkets och vår syn i stora delar av det riksomfattande kontrollprojekt som pågått under flera år.

Det är främst när det gäller förslaget att huvudentreprenören på ett bygge ska göra skatteavdrag för underentreprenörerna som arbetsgivarorganisationerna är kallsinniga.
I praktiken innebär förslaget att ett företag som anlitar en underentreprenör ska bli skyldig att betala underentreprenörernas skatter och avgifter till ett spärrat konto hos skattemyndigheten. Underentreprenören får sedan göra avräkningar mot det spärrande kontot hos skattemyndigheten.

Från Byggnads sida förordar vi detta system medan arbetsgivarorganisationerna motsätter sig det. Det är naturligtvis olyckligt för hela branschen och dess anseende, i synnerhet som kampen mot svartarbetet var ett av arbetsgivarnas krav i avtalsrörelsen i våras, säger Gunnar Ericson.

Byggnads delar även de övriga delarna i kampen mot svartjobben:
Huvudentreprenören åläggs skyldighet att dokumentera vissa uppgifter avseende den arbetskraft som är verksam på byggarbetsplatserna
Skärpt kontroll vid utfärdandet av F-skattesedlar
Redovisning av mervärdesskatt i skattedeklarationen
Ansvar för skatt för utländsk arbetskraft
Överraskningsrevisioner
Att skattemyndigheten ska få möjlighet att göra besök på byggarbetsplatserna

Det finns fortfarande de som tror att Byggnads är intresserade av att "skydda" byggnadsarbetare som arbetar svart men det har vi inte något som helst intresse av. Dels drabbar det killarna själva om de blir skadade, det blir osund konkurrens om såväl jobben som byggena och staten förlorar årligen miljarder på det organiserade svartarbetet, säger Gunnar Ericson och slutar:

- Vi har därför uppmanat alla våra avdelningar i landet att hjälpa till så mycket de kan när lokala skattemyndigheten tar kontakt för att motarbeta svartarbetet i byggbranschen.

För eventuella frågor, ring Gunnar Ericson på 070 - 520 79 46.

Uppdaterad: