Skrämmande resultat från Byggnads arbetsmiljöveckor

Publicerad:

44 procent av ställningarna saknade monteringsanvisningar
42 procent av de besökta arbetsplatserna hade inte några varuinformationsblad för de kemiska produkterna
23 procent av arbetsplatserna hade inte några arbetsmiljöplaner
69 av arbetsplatserna hade inte gjort några riskvärderingar för varje ämne/kemikalie på arbetsplatsen

Det är resultatet av Byggnads arbetsmiljöveckor som genomfördes av Byggnads avdelningar i början av hösten. Under framförallt vecka 35 besöktes inte mindre än 1 376 byggarbetsplatser runt om i landet, i första hand större företag, för att kontrollera byggställningar och mindre företag för att undersöka hanteringen av farliga kemikalier.

Det är ett högst beklämmande resultat och ett hot mot hela branschen med den framtida rekryteringen av nya byggnadsarbetare, säger Ove Bengtsberg, Byggnads förbundsordförande, i en kommentar till den nya rapporten.

Samtidigt är det ett bevis för att vi från Byggnads slagit in på rätt väg. Detta är den verkliga ödesfrågan för byggbranschen i framtiden; hur ska vi få ungdomar att söka sig till den här branschen och hur ska vi ta hand om våra framtida byggnadsarbetare, tillägger han.

Och Ove Bengtsberg vet vad han talar om. Sedan semestern slutade i början av augusti har tre byggnadsarbetare avlidit.

- Vi vet att om en ställning är korrekt monterad eller inte kan vara skillnaden mellan liv och död, säger han.

Det var i slutet av augusti och början av september som Byggnads
avdelningar kontrollerade arbetsmiljön och skyddsorganisationen på många av landets byggarbetsplatser.

En av de främsta orsakerna till Byggnads arbetsmiljökampanj är att antalet arbetsolyckor, arbetsrelaterade skador och sjukdomar återigen börjat öka, efter att ha sjunkit under den första hälften av 1990-talet.

Vi vet också att varje dag drabbas minst tio byggnadsarbetare av en arbetsolycka. Den vanligaste orsaken är fallolyckor som utgör en tredjedel av alla arbetsolyckor på byggena.

Många av olyckorna skulle kunna undvikas om man praktiserade och respekterade det arbetsmiljöavtal och den arbetsmiljölag som finns i Sverige och som dessutom är en av de bästa i världen, säger Kjell Johansson, arbetsmiljöombudsman på Byggnads.

Ett annat bekymmer är naturligtvis att Arbetsmiljöverket inte är hårdare mot dem som ignorerar att ta fram arbetsmiljöplaner på sina arbetsplatser. Detta understryks ytterligare av att rättsväsendet i form av polis, åklagare och domare i allmänhet inte prioriterar arbetsmiljöbrott, tillägger han.

En av de få ljuspunkterna i undersökningen är att arbetsplatser med arbetsmiljöplan ökat med 9 procentenheter från 68 till 77 procent i årets kontroll.

Vill du läsa hela redovisningen hänvisar vi till Byggnads hemsida: www.byggnads.se

För eventuella frågor, ring Ove Bengtsberg på 070 - 590 40 37 eller Kjell Johansson på 070 - 699 40 57.

 

Uppdaterad: