Byggnads dammsuger landets byggarbetsplatser

Publicerad:

Syftet är att träffa medlemmar och samtidigt kontrollera främst hanteringen av kemikalier och ställningar på byggena.
Dessutom ska föregående års kontroll av arbetsmiljöplaner följas upp.

Vi ska även bevaka att byggnadsarbetarna får den förebyggande företagshälsovård som behövs och som de faktiskt har rätt till enligt avtal.

Andra arbetsmiljöproblem som uppmärksammas är belastningsskador och stress.
Det betyder att Byggnads ombudsmän praktiskt taget går man ur huse för att besöka såväl mindre arbetsplatser som de större byggföretagen under vecka 35.

Bakgrunden är att ett tiotal byggnadsarbetare skadas varje dag i sitt arbete. Vi har en av de bästa lagstiftningarna i världen på det här området, så det behövs inte några lagändringar, men det är hög tid att arbetsmiljölagen börjar efterlevas, säger Byggnads ordförande, Ove Bengtsberg, i en kommentar.

Det är andra året i rad som Byggnads genomför en landsomfattande "Arbetsmiljövecka", från den 27 till den 31 augusti. Avdelningen i Hälsingland har redan haft sin arbetsmiljövecka och samtliga Skåneavdelningar satsar på vecka 40 i stället.

Syftet med förra årets kampanj "Arbetsmiljö 2000" som nu övergått i "Bra arbetsmiljö - effektivt arbete" är att fästa arbetsgivarnas/beställarnas uppmärksamhet på byggnadsarbetarnas arbetsmiljö. Det handlar också om att se sambandet mellan en god arbetsmiljö och ett effektivt arbete. En förbättrad arbetsmiljö för byggnadsarbetarna ger också en bättre boendemiljö för de boende.

Om arbetsgivarna menar vad de sa i sitt avtalskrav om arbetsmiljöförbättringar så förutsätter vi att de, tillsammans med Byggnads, från och med nu aktivt arbetar för en bättre arbetsmiljö för byggnadsarbetarna, säger Ove Bengtsberg.
Vi kräver även en arbetstagarvänligare tillsyn av efterlevnaden av Arbetsmiljölagen, tillägger han.

Förra året, när den första arbetsmiljöveckan genomfördes, besöktes totalt 2 008 arbetsplatser och 15 400 medlemmar fick träffa sina fackliga företrädare från avdelningen.

Då framkom bland annat att 647 arbetsplatser saknade arbetsmiljöplaner helt och hållet. 904 arbetsplatser hade bristfälliga arbetsmiljöplaner och endast 370 av de 2 008 arbetsplatserna hade godkända arbetsmiljöplaner.
Förra årets koll visade också att 788 av 1076 kontrollerade företag saknade företagshälsovård.

Enligt Byggnads egen undersökning om byggnadsarbetarnas arbetsmiljö tidigare i år kan man bland annat notera följande:

7 av 10 byggnadsarbetare upplever att arbetet är stressigt

6 av 10 byggnadsarbetare har en bestående skada eller åkomma

4 av 10 byggnadsarbetare anser att arbetet är såväl fysiskt som psykiskt ansträngande

Debatten om de pressade byggtiderna har också ökat engagemanget hos Byggnads medlemmar eftersom de allra flesta känt av konsekvenserna. Därför efterlyser medlemmarna en bättre planering av byggena och en rimlig byggtid att färdigställa byggena på.

För eventuella frågor, ring Ove Bengtsberg på 070 - 590 40 37 eller Byggnads arbetsmiljöombudsman, Kjell Johansson på 070 - 699 40 57.

Uppdaterad: