Byggnads pressmeddelanden 2002

 • Motverka vibrationsskador

  - Inför en enhetlig regel om begränsad tid per dag och individ för arbete med handhållen vibrerande maskin, krävde Byggnads Sörmland i en motion till Byggnads kongress i Stockholm som pågår just nu.- Då det bevisligen är skadligt att utföra bilnings-...

 • Byggnads kommenterar Byggkommissionen

  - En skärpning av kampen mot svartarbete med ny lagstiftning och ett nytt ROT-avdrag, som vi tidigare föreslagit, är bra förslag för att råda bot på delar av de problem som finns inom byggbranschen. Det säger Byggnads ordförande, Hans Tilly, i en kom...

 • Hälften av byggarbetsplatserna saknar rutiner vid olyckor

  - Det är högst förvånande eftersom byggbranschen är en sådan olycksdrabbad bransch. Jag utgick från att det fanns en betydligt större beredskap på de svenska byggarbetsplatserna, säger Byggnads ordförande, Hans Tilly, i en kommentar.Byggnads sammanst...

 • Leijonborg öppnar för tredje klassens arbetare

 • Byggnads kräver att polska byggnadsarbetare ska återanställas efter konflikt

  - Vi utgår från att det Skanska-ägda företaget Budexpol återanställer de 21 polska byggnadsarbetare som avskedats efter den tyska byggkonflikten.Det säger Byggnads nye förbundsordförande, Hans Tilly, med anledning av den protestskrivelse som Svenska...

 • Ställningsmontörer sliter ont

  - Förslitningsskadorna bland ställningsmontörerna ökar, vi har dåligt eller inga hjälpmedel vid montering. Nu har vi tröttnat!Det skriver Byggnads Gästrikland i en motion till Byggnads kongress i Folkets Hus, Stockholm och fortsätter:- Byggnadsarbeta...

 • Skärp straffen för arbetsmiljöbrott!

  - Arbetsmiljölagen måste bli tydligare vid arbetsmiljöbrott- Skärp Arbetsmiljölagen så att företagsbot kan tillämpas i förebyggande syfte- Inrätta ett särskilt arbetsmiljöåklagarämbete och en specialdomstol som kan hantera arbetsmiljöbrott- Utbilda p...

 • Krafttag mot pressade byggtider!

  - På grund av korta byggtider har vi sett ett antal fall där omfattande skador har uppstått vid byggnation, bland annat fukt och mögelskador. Dessutom påverkas den psykosociala arbetsmiljön, ofta med långa sjukskrivningar som följd. Detta är mycket n...

 • Bostaden måste bli en rättighet för alla

  Påverka så att bostaden blir en rättighet för alla. (Malmö)Verka för att fler hyreslägenheter byggs (Lund), att viss volym i byggandet ska vara hyresrätter (Malmö).Verka för en bostadspolitik som ger alla invånare möjlighet att efterfråga nyproducera...

 • Inför mera pendlingsstöd!

  - För många av våra medlemmar i glesbygden tenderar deras jobb att bli mera av ett säsongsarbete än ett arbete som man kan försörja sig på. Vi tycker att ett pendlingsstöd borde vara mer riktat än generellt, d v s ett personligt stöd till den som kan...

Uppdaterad: