Möjliggör arbetsväxling!

Publicerad:

- I lågkonjunktur kommer alltid frågan om någon form av arbetsväxling fram. Byggnadsarbete är ett område som är särskilt väl lämpat för denna verksamhet. Vår bransch är alltid utsatt för naturliga växlingar av arbetskraft, och har dessutom den minst avsatta tiden för kompetensutveckling av redan anställda.
Det skriver Byggnads Uppsala i en motion som behandlats på Byggnads kongress i Folkets Hus i Stockholm idag. Motionärernas förslag var:

- Att Byggnads får i uppdrag att verka för ett system som möjliggör för våra medlemmar att ta ett friår, med bibehållen anställningstrygghet och en ersättning som motsvarar 80 procent av utgående lön.

Förbundsstyrelsen ansåg att en ersättning med 80 procent av lönen vore önskvärt, men ser det inte möjligt att driva frågan under den närmaste tiden då försöksverksamheten med friår i tolv kommuner först ska utredas vilket kongressen också beslutade.

För vidare information, se motion AS 12, på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se

Uppdaterad: