Inför mera pendlingsstöd!

Publicerad:

- För många av våra medlemmar i glesbygden tenderar deras jobb att bli mera av ett säsongsarbete än ett arbete som man kan försörja sig på. Vi tycker att ett pendlingsstöd borde vara mer riktat än generellt, d v s ett personligt stöd till den som kan tänka sig att pendla till en arbetsplats, inte nödvändigtvis till Stockholm eller annan storstad utan till ett ställe där behov av arbetskraft finns. Glesbygden ska leva!
Det skriver Byggnads Piteå i en motion till Byggnads kongress som pågår i Stockholm just nu.

Motionärerna vill också att Byggnads ska ta upp nya diskussioner med regeringen i denna fråga, dock med nya infallsvinklar.

Och Byggnads Piteå fick såväl förbundsstyrelsen som kongressen med sig som beslutade att om den pågående provverksamheten inte visar sig tillräcklig så kommer förbundet att fortsätta driva frågan om pendlingsstöd.

För vidare information, se motion AS 15, på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se

Uppdaterad: