Lönesystem som bygger på rättvisa och bra laganda

Publicerad:

- Vi ska ha ett lönesystem som är solidariskt och bygger på rättvisa och bra laganda både där vi har prestationslön och lön i annan form. (Malmö)
- Byggnads ska leda och ha initiativet i debatten om våra lönesystem. (Malmö)
- Inför texter i våra kollektivavtal som förhindrar införande av individuella löner. (Kalix)
- Förbundet ska göra en satsning på avtalet och lönen under kongressperioden. (Malmö)
Det är några av de förslag som kom fram i de nio motioner som rörde lönepolitiken och som nu behandlats på Byggnads kongress i Folkets Hus i Stockholm.

- I vår bransch har laglönesystemet fungerat mycket positivt inom de största avtalsområdena. Solidaritetskänslan har levt och kommer att leva vidare även om vi - i framtiden - behåller laglönesystemet, är en av många motiveringar.

Byggnads förbundsstyrelse biföll också flera av förslagen i motionerna och konstaterade bland annat:

- Det finns en stor och utbred motvilja mot individuell lön inom byggnadsarbetarkåren och att utöka rätten till individuell lönesättning skulle vara helt att gå emot medlemmarna. Genom att slå vakt om ackords-prestationslönesystemen och lika fördelning uppnås ytterligare delar av motionens avsikt, heter det i förbundsstyrelsens utlåtande som också blev kongressens beslut.

För vidare information, se motionerna LÖ 7 – 17 på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se

Uppdaterad: