Förkorta arbetstiden!

Publicerad:

- Förkorta arbetstiden med en timme per dag. (Kalmar)
- Förbundet ska med kraft verka för kortare arbetstid. (Örebro)
- Inför lagstadgad arbetstid på 35 timmar per vecka. (Malmö)
- Verka för lagstiftad sänkning av arbetstiden till 7 timmar per dag. (Bygg 6:an Väst)
- Byggnads mål är 30 timmars arbetsvecka. (Jämtland-Härjedalen)
- Vår nuvarande arbetstid om 40 timmar per vecka tillkom 1973. Vi kan aldrig påverka var arbetsplatserna är belägna. Räknar man in resor till och från arbetsplatsen samt raster blir arbetsdagen ofta 10-12 timmar. Det var några av motiveringarna i de åtta motioner som behandlats på Byggnads kongress idag med krav om kortare arbetstid.

Byggnads förbundsstyrelse gav motionärerna rätt men menade att en arbetstidsförkortning måste ske lagstiftningsvägen samt att Byggnads givetvis är berett att aktivt stödja en sådan utveckling.

- De starkaste argumenten för en arbetstidsförkortning är att kortare arbetstid skulle innebära mer tid för familj och fritidsintressen. Många hävdar även att fler skulle få arbete samt att det skulle vara bra för den allmänna hälsan, menade förbundsstyrelsen i sitt utlåtande som också blev kongressens beslut.

För vidare information, se motionerna AS 1-9 på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se

Uppdaterad: