Bättre villkor vid arbetslöshet

Publicerad:

80 procents ersättning från första dagen vid arbetslöshet. (Malmö)
Byggnads ska sätta 90 procent som mål för ersättning från a-kassan. (Lund)
Alla karenser ska slopas efter inträdeskraven från a-kassan. (Hälsingland)
Arbetsvillkoret ska sänkas från 6 till 4 månader. (Sörmland)
Det är några av de förbättringar i reglerna för ersättning vid arbetslöshet som föreslogs i några av de motioner som behandlats på Byggnads kongress på Folket Hus i Stockholm.

- I verkligheten blir många arbetslösa – på grund av taket i försäkringen – inte ersatta med 80 procent av lönen. Dessutom blir den arbetslöse drabbad av fem karensdagar. Kravet om återgång till inkomstbortfallsprincipen på 90 procent av lönen är därför inte något orimligt krav, tyckte Byggnads i Uppsala.

Byggnads i Jämtland-Härjedalen ansåg att villkoren för inträde i arbetslöshetskassan har försvårats. De ansåg att kvalifikationsreglerna för medlemskap i a-kassan bör omarbetas så att fler lättare kan få medlemskap.

Byggnads kongress valde också att gå på förbundsstyrelsens linje som bland annat sa att ”i takt med en pågående förbättring i landets ekonomi anser förbundsstyrelsen att det skapas utrymme för en förbättring av arbetslöshetsförsäkringen.”

För vidare information, se motionerna AK 1-11, på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se

Uppdaterad: