Öka statusen på städare och ställningsmontörer

Publicerad:

Byggnads måste förbättra städarbetarnas arbetsförhållanden och status genom att verka för certifiering för byggstädare/byggstäderskor.
Det föreslog avdelningarna i Kalix, Gästrikland, Blekinge, Lund och Malmö i ett antal motioner som behandlades bland de sista på Byggnads kongress i Folkets Hus i Stockholm på söndagseftermiddagen.

- Byggstädare behöver utbildning och kompetens på motsvarande sätt som andra yrkesgrupper. Bland annat utbildning om miljö, ergonomi och hur de ska hantera kemikalier.

- Krav på certifikat för städarbetare kan också motverka att entreprenörer anlitar svart arbetskraft, framhöll motionärerna.

I en annan motion från Byggnads i Malmö ville man öka ställningsmontörernas utbildning och status.

- Yrkesbevis som ställningsmontör ska kunna utfärdas efter två och ett halvt års praktik och avlagt teoriprov. Enbart yrkesutbildade montörer ska få bygga, riva och göra ingrepp i byggnadsställningar som är högre än 6 meter, ansåg motionärerna och fick hela kongressen med sig.

- Det finns många i ställningsbranschen som har för liten kompetens för sin ansvarsfulla uppgift att bygga skydd för andra arbetare. Under Byggnads arbetsmiljöveckor 2001 visade det sig att enbart hälften av de undersökta ställningarna blivit besiktigade och godkända, skrev avdelningen i Malmö.

Kongressen valde också att bifalla förslaget om certifiering av byggstäderskor.

För vidare information, se motionerna YU 8-12 och 14-16, på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se

Uppdaterad: