Motverka vibrationsskador

Publicerad:

- Inför en enhetlig regel om begränsad tid per dag och individ för arbete med handhållen vibrerande maskin, krävde Byggnads Sörmland i en motion till Byggnads kongress i Stockholm som pågår just nu.
- Då det bevisligen är skadligt att utföra bilnings- och andra arbeten med handhållna vibrerande maskiner och då regler för detta tillämpas olika inom landets yrkesinspektionsområden är det av stor vikt att enhetliga regler för begränsning av dessa införs i landet, heter det i motionen.

Kongressen gick också på förbundsstyrelsens svar som menade att motionären tagit upp en av de stora frågorna för Byggnads medlemmar, nämligen bilningsarbeten och de skador som vibrerande verktyg ger, i första hand vid ROT-arbeten. Men att problemet dock är större än enbart handhållna maskiner. Frågan behandlas nu i EU-parlamentet och ett direktiv om vibrerande handhållna maskiner samt helkroppsvibrationer förväntas komma under året.

För vidare information, se motionen AM 27 på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se

Uppdaterad: