Hårda tag mot svartjobben

Publicerad:

-Inrätta en särskild tjänst på Byggnads för samordning av åtgärder mot illegal arbetskraft, svartjobb och ekonomisk brottslighet.
-Ställ krav på meddelandeplikt mellan myndigheter.
Det var två av de krav som Byggnads Linköping förde fram i sin motion där de efterlyste bättre åtgärder mot ekonomisk brottslighet på Byggnads kongress i Folkets Hus, Stockholm.

-Samordningen mellan skattemyndigheter, kronofogdar, polisen, arbetsförmedlingar och migrationsverk är ”näst intill obefintlig” Det är så illa att vid avvisning av illegal arbetskraft från Sverige, där skäl finns att misstänka ekonomisk brottslighet, sker inte naturligt överlämnade av handlingar från utlänningsroteln till ekoroteln inom samma myndighet. I detta fall polisen.

Det skriver Linköpingsavdelningen i sin motion och slutar:
-Som medlemmar måste vi ta kontakt med Byggnads avdelning för att det ska hända något!

Byggnads kongress valde att gå på förbundsstyrelsens linje och avslå det första förslaget men biföll det andra förslaget.
Förbundsstyrelsen skriver också i sitt svar att ”Byggnads är redan idag på olika sätt aktivt i arbetet för att förhindra ekonomisk brottslighet i olika former. Förbundet har ett nära samarbete med Skattemyndigheten och där bedrivs bland annat ett projekt för att komma åt svartjobb i olika former. Därutöver deltar förbundet i ett policyarbete inom LO.”

För vidare information, se motion SA 9 på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se

Uppdaterad: