Byggnads kommenterar Byggkommissionen

Publicerad:

- En skärpning av kampen mot svartarbete med ny lagstiftning och ett nytt ROT-avdrag, som vi tidigare föreslagit, är bra förslag för att råda bot på delar av de problem som finns inom byggbranschen. Det säger Byggnads ordförande, Hans Tilly, i en kommentar till Byggkommissionens betänkande som presenterades på onsdagen.

- Flera av de uttalade problemen pekade vi också på i en uppmärksammad kampanj redan i våras. Namnet på betänkandet ”Skärpning gubbar” säger även en del om branschen. Vi behöver fler ungdomar och kvinnor för att fortsätta utvecklas, tillägger han.

Men Hans Tilly är skeptisk till Byggkommissionens skrivning där de säger att ”det till sist ändå är den som utför arbetet som fastställer resultatet”.

- Jag tycker att det är att göra det lite väl enkelt för sig. Det kan hända mycket på vägen, under produktionen, tills den slutliga produkten är klar. Att lägga det sista ansvaret på den enskilde byggnadsarbetaren är därför alltför hårt, säger Hans Tilly.

Byggkommissionen skriver också: ”Den yrkesarbetare som lärt sig att målmedvetet satsa på sitt hantverkskunnande, som tar personligt ansvar och som känner yrkesstolthet kan åstadkomma ett gott slutresultat, även då det finns brister i projektering, arbetsledning och samordning.”

- Jag skulle vilja se den byggnadsarbetare som kan fixa en bra slutprodukt trots brister i projektering, arbetsledning och samordning. Det är praktiskt taget en omöjlighet och det borde kommissionen inse, säger Hans Tilly.

Kommissionen skriver också att den ”har intrycket av att olika aktörer, inte minst de fackliga organisationerna, ogillar att till exempel byggnadsarbetare ges större ansvar än hittills. Ett sådant förhållningssätt motverkar kompetensutveckling.”

- Jag kan bara konstatera att vi har drivit frågan om kompetensutveckling under hela 90-talet i syfte att skapa karriärmöjligheter för Byggnads medlemmar. Tyvärr har vi inte fått tillräckligt gehör från arbetsgivarsidan. Det förvånar mig också att inte någon från kommissionen varit i kontakt med Byggnads trots att vi organiserar en fjärdedel av alla som arbetar inom byggbranschen, säger Hans Tilly avslutningsvis.

För eventuella frågor, ring Hans Tilly på telefon 070–552 67 40.

Uppdaterad: