Byggnads pressmeddelanden 2002

 • Möjliggör arbetsväxling!

  - I lågkonjunktur kommer alltid frågan om någon form av arbetsväxling fram. Byggnadsarbete är ett område som är särskilt väl lämpat för denna verksamhet. Vår bransch är alltid utsatt för naturliga växlingar av arbetskraft, och har dessutom den minst...

 • Öka statusen på städare och ställningsmontörer

  Byggnads måste förbättra städarbetarnas arbetsförhållanden och status genom att verka för certifiering för byggstädare/byggstäderskor.Det föreslog avdelningarna i Kalix, Gästrikland, Blekinge, Lund och Malmö i ett antal motioner som behandlades bland...

 • Många motioner om lägre pensionsålder

  Byggnads ska verka för lägre pensionsålder, lägst 58 år och högst 63 år.Det föreslogs i 14 motioner som behandlats på Byggnads kongress som avslutas på Folkets Hus i Stockholm idag.Förslagen kommer från Kalix, Kalmar, Piteå, Lund, Skellefteå, Malmö,...

 • Bättre villkor vid arbetslöshet

  80 procents ersättning från första dagen vid arbetslöshet. (Malmö)Byggnads ska sätta 90 procent som mål för ersättning från a-kassan. (Lund)Alla karenser ska slopas efter inträdeskraven från a-kassan. (Hälsingland)Arbetsvillkoret ska sänkas från 6 ti...

 • Förkorta arbetstiden!

  - Förkorta arbetstiden med en timme per dag. (Kalmar)- Förbundet ska med kraft verka för kortare arbetstid. (Örebro)- Inför lagstadgad arbetstid på 35 timmar per vecka. (Malmö)- Verka för lagstiftad sänkning av arbetstiden till 7 timmar per dag. (Byg...

 • Byggnadsarbetare vill ha längre semester

  Kalix, Umeå, Kalmar, Bygg 6:an Väst och Malmö kräver att förbundet ska verka för och driva frågan om en lagstadgad sjätte semestervecka.Uppsala-avdelningen vill först återinföra de två semesterdagar ”som togs ifrån oss 1993” och därefter verka för fl...

 • Lönesystem som bygger på rättvisa och bra laganda

  - Vi ska ha ett lönesystem som är solidariskt och bygger på rättvisa och bra laganda både där vi har prestationslön och lön i annan form. (Malmö)- Byggnads ska leda och ha initiativet i debatten om våra lönesystem. (Malmö)- Inför texter i våra kollek...

 • Bättre tänder till byggnadsarbetarna

  Krav om tandvårdsförsäkring. (Halmstad och Uppsala)Verka för att medlemmarna kan teckna tandvårdsförsäkring som tillval till medlemsförsäkringen. (Halmstad)Utred möjligheten att skapa en försäkringslösning som hjälp till medlemmarnas tandvårdskostnad...

 • Hårda tag mot svartjobben

  -Inrätta en särskild tjänst på Byggnads för samordning av åtgärder mot illegal arbetskraft, svartjobb och ekonomisk brottslighet.-Ställ krav på meddelandeplikt mellan myndigheter.Det var två av de krav som Byggnads Linköping förde fram i sin motion d...

 • Väderskydd räddar liv och stoppar regn

  - För att förhindra olycksfall och förslitning i förtid för medlemmar som jobbar på tak är väderskydd av största vikt.Det skriver Byggettan i Stockholm i en motion till Byggnads kongress som just nu pågår på Folkets Hus i Stockholm.- Det måste vara b...

Uppdaterad: