Byggnads pressmeddelanden 2003

 • Byggnads vann i AD

  Den här gången gällde det ytterligare tre mål om Byggavtalets lönebestämmelser och dess regler om granskning, så att byggnadsarbetarna får rätt lön.- Sveriges Byggindustrier har än en gång, precis som år 2001, gått på pumpen i denna fråga som handlar...

 • Byggbranschen blöder – återinför ROT-avdraget!

  Första halvåret 2003 ökade antalet varsel med 43 procent mot motsvarande tid året innan, och siffrorna för juli - november 2003 visar en ökning med ca 40 procent mot motsvarande månader 2002. Det är en mycket alarmerande utvecklingstrend! 20 procents...

 • Skanska förlitar sig på "Poolia"

  Det säger Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads, i en första kommentar till Skanskas besked på torsdagskvällen om att varsla 170 byggnadsarbetare i Stockholmsområdet om uppsägningar.- Byggnads medbestämmandegrupp på Skanska anser att det är ett h...

 • Slovakiska ugnsmurare på SSAB får kompensation

  Det innebär att de cirka 100 ugnsmurarna från Slovakien som gått på svältlöner nu får kompensation för en stor del av de löner som de var berättigade till enligt det svenska kollektivavtal som Byggnads varit med om att förhandla fram.- Det är en klar...

 • Blockaden mot SSAB flyttas fram

  Det blev resultatet av torsdagens förhandlingar mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet, SSAB och tyska Thyssen.- Med anledning Thyssens agerande har vi beslutat oss för att visa vår goda vilja och skjuta på blockaden till tisdag klockan 10.00 då vi...

 • Byggbodar saknas på var sjunde byggarbetsplats i Sverige

  I maj 2003 genomförde Byggnads för fjärde gången en landsomfattande arbetsmiljövecka. Förbundets 32 avdelningar från norr till söder kontrollerade arbetsmiljöarbetet i svenska byggföretag. Speciellt fokus riktades mot hur kollektivavtalet om företags...

 • Byggnads antar policy mot rasism

  Riktlinjerna slår bland annat fast att Byggnads ska utbilda sina medlemmar i frågor som rör rasism. Vidare uppmanas avdelningarna att ge stöd till integrationsfrämjande initiativ. Policyn mot rasism och för integration kommer att förankras i avdelnin...

 • Byggnads beslutar om sympatimanifestation med Elektrikerna

  Byggnads förbundsstyrelse har beslutat att varsla om manifestationer den 3 juli på en rad orter i Sverige.I Stockholm (Stockholms stad och Stockholms län), Göteborgs stad, Mölndals och Partille kommuner, Malmö, Västerås, Sundsvall, Karlstad, Borlänge...

 • Byggnads medlemmar anger pressade byggtider som största arbetsmiljöproblemet

  Onsdagen den 18 juni beslutade Byggnads fullmäktige, som är förbundets högsta beslutande instans mellan kongresserna, att anta följande uttalande:Byggnads medlemmar vittnar om hur pressade byggtider ökar. I de undersökningar om arbetsmiljö som Byggna...

 • Byggnads fortsätter arbeta för ordning och reda på arbetsmarknaden

  Onsdagen den 18 juni beslutade Byggnads fullmäktige, som är förbundets högsta beslutande instans mellan kongresserna, att anta följande uttalande:LO har bildat en aktionsgrupp för ordning och reda på arbetsmarknaden svar på den så kallade Rollénutred...

Uppdaterad: