- Byggnads kontrollerar rör- och glasföretagen i Sverige

Vecka 19, den 5 – 9 maj 2003, genomför Byggnads för fjärde gången en landsomfattande arbetsmiljövecka. Förbundets 32 avdelningar från norr till söder kommer att kontrollera hur arbetsmiljöarbetet sköts i allmänhet. Speciellt fokus riktas mot hur kollektivavtalet om företagshälsovård efterlevs. De medier som så önskar är välkomna att dokumentera Byggnads arbetsplatsbesök under vecka 19.

När Byggnads kontrollerade svenska arbetsplatser under Arbetsmiljöveckan 2002 visade det sig att 16 procent av de besökta företagen saknade företagshälsovård. Kollektivavtalet slår fast att varje medlem har rätt till sådan med förebyggande inriktning.

Risk för belastningsskador vid glashantering 
– I år kontrollerar vi främst rör- och glasföretag där risken för belastningsskador uppmärksammas allt mer, säger Kjell Johansson som är arbetsmiljöombudsman på Byggnads. Våra regionala skyddsombud kommer att titta på hur företagshälsovården fungerar och om våra medlemmar har varit delaktiga i upphandlingen. De kontrollerar också om det systematiska arbetsmiljöarbetet sköts, med arbetsmiljöplaner, kemikalielistor och annat.

Byggbranschen näst farligast i landet 
Varje dag skadas ett tiotal byggnadsarbetare i arbetet. 74 procent av arbetssjukdomarna, som ökar bland Byggnads medlemmar, är belastningsskador. Bullerskador och stressjukdomar ökar också. Nyligen publicerade Arbetsmiljöverket statistik som visar att byggbranschen är Sveriges näst farligaste; bara transportbranschen är farligare. 12 av 60 som dog på jobbet 2002 var byggnadsarbetare. Byggnads mål är att, tillsammans med arbetsgivarna, minska arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

Brott mot Arbetsmiljölagen leder sällan till åtal 
Arbetsmiljöfrågorna har inte blivit omoderna trots att Sverige har en bra lagstiftning på området. En viktig fråga är hur åklagarmyndigheterna i landet efterlever lagen. När LO TCO Rättsskydd nyligen bad dem redovisa statistik över hur ofta brott mot Arbetsmiljölagen leder till åtal fanns flera som inte kunde redovisa siffror. Inom kort kommer justitieminister Thomas Bodström att besvara en interpellation i ärendet från riksdagsman Ronny Olander. Interpellationen grundas bland annat på fakta från byggbranschen. 

För information, ring gärna tf pressekreterare Malin Engstedt, mobiltel 070 – 528 33 22. 

Här är en lista över de massmedieansvariga i Byggnads 32 avdelningar. Kontakta dem om Ni vill hänga med på ett arbetsplatsbesök – via avdelningarna kan ni också få aktuella mobiltelefonnummer.


Avdelning

Massmedieansvarig

Telefonnr

Byggettan

T Johansson/P Halling

08-734 65 00

Byggnads Malmö

Lars Svensson

040-669 78 00

Byggnads Sydost

B Sverkersson/K Unbeck

0470-75 35 30

Bygg 4:an Helsingborg

Björn Bergh

Ingemar Kvistenberg

042-25 24 00

0431- 45 35 45

Byggnads Kristianstad

Roland Eriksson

044-12 30 90

Bygg 6:an Väst

Arnold Pettersson

0520-48 92 70

Byggnads Lund

Tommy Hall

046-23 54 10

Bygg 9:an Norrköping

L Karlsson/L Nilsson

011-19 04 20

Byggnads Kalmar

Gunder Nilsson

0480-42 90 90

Byggnads Göteborg

Marie Thegerström

031-774 33 00

Byggnads Borås

Leif Olsson

033-10 01 50

Byggnads Mälardalen

Mats Engström

021-17 87 00

Byggnads Örebro

Lars-Åke Söderholm

019-603 24 00

Byggnads S-vall-Ådalen

L Westlund/A Nilsson

060-64 11 60

Bygg 21:an Jönköping

P Bäckman/L-E Johansson

036-34 46 60

Byggnads Halmstad

Jan-Olof Johansson

035-17 41 00

Bygg 23:an Luleå

Lennart Åhman

0920-940 80

Byggnads Gotland

Evert Bäckström

0498-29 29 90

Byggnads Uppsala

Hans Olsson

018-19 45 00

Byggnads Gästrikland

Olle Wikholm

026-65 04 50

Byggnads Hälsingland

Dan Lötberg

0270-733 50

Bygg 29:an Värmland

Hans Igelström

054-87 58 00

Byggnads Dalarna

Jan-Eric Vestlund

0243-678 75

Byggnads Örnsköldsvik

Jim Sundelin

0660-813 10

Byggnads Piteå

Kjell Öquist

0911-787 30

Byggnads Skellefteå

Christer Forssell

0910-364 40

Byggnads Linköping

Lars Berg

013-37 44 00

Byggnads Umeå

Bo E Persson

090-15 65 10

Byggnads Jämtland/Härjedalen

K-A Bodén/G Sandberg

063-664 94 00

Byggnads Nyköping

Tonny Gustavsson

0155-29 27 50

Bygg 42:an Kalix

Bengt-Erik Rolfs

0923-147 55

Byggnads Kiruna

Gottfrid Augustsson

0980-123 20

Uppdaterad: